CV-sida

Elin Anander

Jägmästare och nuvarande doktorand inom projektet "Ökad biomassatillgång i praktiken - halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv" på institutionen för LandskapsArkitektur, Planering och Förvaltning (LAPF).

Presentation

Elin Anander är utbildad Jägmäster (2017) som efter en tid på Södra skogsägarna valde att påbörja sin doktorandutbildning 2019 inom projektet "Ökad biomassatillgång i praktiken - halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv". Projektet syftar till att ta fram 1) reviderade uppskattningar av den tillgängliga biomassapotentialen för halm samt biomassa från nedlagd jordbruksmark i form av poppel och hybridasp där lantbrukares kunskap och vilja att realisera potentialerna beaktas samt 2) standarder för ändamålsenlig kommunikation angående ökad leverans av biomassaråvara.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och handleds av Prof.Kristina Blennow (SLU) tillsammans med Prof.Pål Börjesson (LU) och Prof.Lovisa Björnsson (LU) och  genomförs i samverkan med LRF.

Bakgrund

Kandidat i skogsvetenskap (Umeå)

Master i skogshushållning (Alnarp)

Publikationer i urval

https://stud.epsilon.slu.se/10074/ 


Kontaktinformation