CV-sida

Elin Karlsson

Elin Karlsson
Adjunkt vid Institutionen för Biosystem och teknologi, animaliegruppen.

Presentation

Hej,

Jag är en husdjursagronom med examen från 2017 som efter examen arbetade deltid som djuransvarig på en gård med grisproduktion och deltid på rådgivningsföretaget Gård&Djurhälsan och gick sedan över att arbeta heltid på Gård&Djurhälsan med produktionsuppföljning, projekt och rådgivning. Sedan 2021 arbetar jag som adjunkt med kursansvar och undervisning främst inom lantmästarprogrammet men även mot agronomutbildningen. Intresset och den praktiska erfarenheten inom svensk grisproduktion gör det till mitt huvudområde både inom undervisning men även som ämne för forskning. Innovativa systemlösningar, både byggnation, djurmiljö och beteende intresserar mig lite extra!

Välkommen med frågor och framtida ideér 

 

 

 

Undervisning

Kursansvarig och undervisning,

  • Animalieproduktion 1, BI1313
  • Animalieproduktion 2, BI1314
  • Fårproduktion och landskapsvård, LB0093

Forskning

Förbättrad arbetsmiljö med urindränerande spalt i slaktgrisboxar?
Ett projekt som undersöken hur slaktgrisboxar med urindränerande spalt fungerar i praktiken. 

Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp-framgångsfaktorer och fallgropar
Syftet med den här studien är att öka kunskapen om produktionen i nya, innovativa stallsystem för slaktgrisar

Bakgrund

  • Djurskötare inom grisproduktion och hästverksamhet
  • Husdjursagronom
  • Masterexamen i Animal Science från SLU
  • Rådgivning inom grisproduktion 
  • Projektledning 

Kontaktinformation

Doktorand, Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt tjl vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415372
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: