CV-sida

Elin Karlsson

Elin Karlsson
Adjunkt vid Institutionen för Biosystem och teknologi, animaliegruppen.

Presentation

Hej,

Jag är husdjursagronom med en masterexamen i Animal science från SLU och arbetar sedan våren 2021 som adjunkt med undervisning och forskning på institutionen för Biosystem och teknologi. Mitt huvudområde är grisproduktion i sin helhet där jag har både praktisk erfarenhet från flera års arbete tillsammans med teoretisk erfarenhet från projekt, rådgivning och uppföljning till svenskagrisproducenter.

Projekt som jag har drivit är bland annat

 • Nyckeltal för en uthållig grisproduktion
 • Uppföljning av antibiotikaanvändning på svenska grisgårdar
 • Nationell kunskapsbas för ekologisk grisproduktion
 • Framtagandet av Topplistor för produktionsuppföljningsprogrammet WinPig

Styrkan i att vara husdjursagronom är en bred utbildning som innefattar kunskap om många djurslag och produktionsgrenar. Fårproduktion är ytterligare ett ämnesområde som jag arbetar med.

Undervisning

 • Kursansvarig för Fårproduktion och landskapsvård LB0093
 • Ansvarar för avsnittet gris i Animalieproduktion 1, Animalieproduktion 2 samt Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar

Forskning

Förbättrad arbetsmiljö med urindränerande spalt i slaktgrisboxar

Bakgrund

 • Djurskötare inom grisproduktion och hästverksamhet
 • Husdjursagronom
 • Masterexamen i Animal Science från SLU
 • Rådgivning inom grisproduktion 
 • Projektledning 

Publikationslista: