CV-sida

Elin Spangenberg

Elin Spangenberg

Kontaktinformation

Kvalificerad handläggare vid SCAW Nationellt centrum för djurvälfärd
Telefon: +4618671624, +46730919716
Postadress:
Box 7053
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, plan 5, Uppsala