CV-sida

Emilia Semberg

Emilia Semberg
Jag är sedan hösten 2023 projektkoordinator på SLU Center för forskning om honungsbin. I grunden är jag legitimerad biomedicinsk analytiker och har länge arbetat med olika molekylära analyser för att diagnostisera och analysera bisjukdomar. Utöver detta är jag laboratorie-, kemikalie- och brandskyddsansvarig på institutionen för ekologi.

Undervisning

Medverkar i kursen ”Bees, Apiculture, and pollination” samt i utbildningen av svenska bitillsynsmän.

Handleder studenter på laboratoriet, för det mesta handlar det om studenter ifrån biomedicinska analytikerprogrammet (Uppsala Universitet) men även master-studenter, doktorander och andra personer som behöver vara på laboratoriet.

Bakgrund

2011 Legitimation: Biomedicinsk analytiker

2008-2011 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp. Uppsala universitet


Kontaktinformation

Biomedicinsk analytiker vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672427
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: