CV-sida

Emilia Semberg

Emilia Semberg
Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker och arbetar med olika molekylära analyser för att diagnostisera och analysera bisjukdomar. Inom NRL för bihälsa är jag biträdande kvalitetsansvarig. Jag är ansvarig för ekonomin för Ekologicentrums molekylärlaboratorium och har ett delat laboratorie- samt kemikalieansvar på institutionen för ekologi.

Presentation

Mitt arbete handlar mycket om att med olika molekylära metoder analysera och diagnosticera olika typer av prov för olika patogener. Jag är med och planerar, utför och gör en första granskning av resultatet inom det laborativa arbetet de olika forskningsprojekten bigruppen arbetar med.

Inom nationellt referenslaboratorium (NRL) för bihälsa är jag biträdande kvalitetsansvarig för analys av amerikansk yngelröta, metoden blev ackrediterad enligt ISO 17025:2005 år 2016.

Utöver detta så har jag ett delat laboratorie- och kemikalieansvar på institutionen samt ansvarar för ekonomin för Ekologicentrums molekylärlaboratorium.

Undervisning

Medverkar i kursen ”Bees, Apiculture, and pollination” samt i utbildningen av svenska bitillsynsmän.

Handleder studenter på laboratoriet, för det mesta handlar det om studenter ifrån biomedicinska analytikerprogrammet (Uppsala Universitet) men även master-studenter, doktorander och andra personer som behöver vara på laboratoriet.

Miljöanalys

På institutionen för ekologi arbetar vi enligt ISO 14001 där jag har ett delat kemikalieansvar. Jag, tillsammans med laboratorieansvarig, arbetar hela tiden för att förbättra det laborativa arbetet utifrån ett miljöperspektiv.

Bakgrund

2011 Legitimation: Biomedicinsk analytiker

2008-2011 Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp. Uppsala universitet


Kontaktinformation

Biomedicinsk analytiker vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672427
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala

Publikationslista: