CV-sida

Emma Butler

Emma Butler
Landskapsarkitekt med gedigen bakgrund inom gestaltning, projektering och med erfarenhet av landskapsrådgivning i skyddad natur. Jag är vill bidra till god landskapsarkitektur som lever upp till höga hållbarhetsambitioner.

Presentation

Jag är utbildad landskapsarkitekt och jobbar som universitetsadjunkt vid Institutionen för Stad och Land.  

Jag är intresserad av arkitektur som utgår från landskapets förutsättningar. Genom att noggrann analys ligger till grund för gestaltning och projektering kan resultatet bli en lösning som bidrar med nya funktioner samtidigt som det stärker upplevelsen av en plats. Under senare år har jag intresserat mig för vår möjlighet som profession att stärka klimatanpassningen genom vårt arbete. Genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfokus inom samtliga delar av de kurser jag arbetar i, försöker jag bidra till strävan mot goda lösningar.

Jag har mångårig erfarenhet av arbetet som gestaltande och projekterande landskapsarkitekt. Som konsult har jag arbetat med storskaliga projekt på allmän platsmark såväl som små bostadsprojekt. Min erfarenhet innefattar även arbete som landskapsrådgivare i planeringsärenden i nationalparken Cairngorms skyddade landskap i Skottland. 

Undervisning

Kursansvar: LK0359 Markprojektering, LK0349 Studio - Landskapsplanering (from ht21)

Delaktig i kurs: LK0347 Urban Ecology, LK0366 Hållbar markprojektering och skötsel,  LK0308, LK0309 Planering och gestaltning av bostadsgård, LK0364 Projektledning för landskapsingenjörer

Föreläser om hållbarhet och gestaltning i flertal kurser inom gestaltning.

Samverkan

Tillsammans med Anna Maria Pálsdóttir (MoM) och Petra Thorpert (LAPF) leder jag arbetet med Teaching Synergy Forum,  ett forum för utbyte av erfarenheter mellan lärare.

Bakgrund

2020 - pågående, egen landskapsarkitektpraktik som bisyssla

2017-2020 Landskapsarkitekt, White Arkitekter AB

2016-2017 Landscape Officer, Cairngorms National Park Authority

2010-2017 Landskapsarkitekt, White Arkitekter AB

2007-2010 Landskapsarkitekt, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

2004-2007 Egen verksamhet, trädgårdsdesign, anläggning och landskapsanalys

2003-04 Praktik, Cardiff County Council

 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Landskapsförvaltning
Telefon: +4618673381, +46735675263