CV-sida

Erik Alexandersson

Erik_Alexandersson.jpg
Jag är växtbiolog som studerar olika aspekter av interaktionen mellan skadegörare och potatis samt växters försvarsmekanismer på molekylär nivå. Jag leder också ett projekt inom biofortifiering av kassava. Jag är verksamhetsledare för PlantLink (www.plantlink.se), ett samarbete mellan Lunds universitet och SLU Alnarp för att stärka växtforskningen i regionen.

Presentation

Jag är intresserad av följande områden:

  • Funktionell genomik och “-omics”-data i fältförsök – att finna samband mellan molekylär data, yttre miljöpåverkan och vissa fenotyper ("Field-omics")
  • Inducerad resistens i olika potatissorter
  • Genuttryck och proteomik för identifiering av biomarkörer
  • Genuttryck vid bladmögelinfektion i potatis
  • Växtförsvar i potatisens vilda släktingar
  • Identifiering av potatisbladmögel i fält med hjälp av bildanalys (Vinnova FoodTech, EnBlightMe!)
  • Biofortifiering av kassava för bättre vitamin A innehåll (VR utvecklingsforskning)

Bakgrund

Utbildning
Fil kand i molekylärbiologi, Lunds Universitet. 2001
Filosofie doktor i biokemi, Lunds Universitet. 2006
Vetenskaplig redaktör BioMed Central. 2007–08
Post doc, Stellenbosch University. 2011

Länkar

Jag leder följande forskningsprojekt:

Biofortifiering av kassava (VR utvecklingsforskning)

EnBlightMe! Bildanalys av potatisbladmögel i fält: http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2013-01117/EnBlightMe---ett-automatiserat-stodsystem-for-upptackt-av-potatisbladmogel/

Möjliga MSc projekt: http://www.plantlink.se/images/stories/plant_link/MSc_projects/MSc%20projects_Cassava.pdf


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: 040-415338
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp
Sidansvarig: erik.alexandersson@slu.se