CV-sida

Erik De Vahl

Erik De Vahl

Presentation

Jag arbetar som genbankskurator vid Nationella genbanken och ansvarar för de rosor, köks-, krydd- och medicinalväxter som samlats in och bevaras inom Pom, Programmet för odlad mångfald.  Jag är trädgårdsingenjör, utbildad vid SLU Alnarp och har en magisterexamen i trädgårdsvetenskap.

Publikationer i urval

 De Vahl, E. Ångermaländsk humleodling efter 1600-talets kungliga uppskov. Gårdsnära husbehovsodling, ofruktsamma humlegårdar och nyanläggningar. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2023:85, 50-67


De Vahl, E. Historical cultivars of Allium cepa L. (Aggregatum-Group) introduced to Sweden 1830–1860. Genet Resour Crop Evol (2023). https://doi.org/10.1007/s10722-023-01576-x

De Vahl, E., Mattalia, G.  & Svanberg, I. (2023). "“Cow Healers Use It for Both Horses and Cattle”: The Rise and Fall of the Ethnoveterinary Use of Peucedanum ostruthium (L.) Koch (fam. Apiaceae) in Sweden" Plants 12, no. 1: 116. https://doi.org/10.3390/plants12010116

De Vahl, E., & Svanberg, I. (2022). Traditional uses and practices of edible cultivated Allium species (fam. Amaryllidaceae) in Sweden. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 18(1), 1-24.

De Vahl, Erik (2021) Pepparrot – Dominant på tallriken men doldis I landet, Natur & Trädgård, 2021:2, 62-71

De Vahl, Erik (2021) Parklind – Ett träd med djupa historiska rötter, Natur & Trädgård, 2021:1, 62-71

Runǵis, D., Leino, M.W., Lepse, L. Goreta Ban, S., de Vahl, E.  et al. Genetic characterization of European potato onion (Allium cepa var Aggregatum G. Don) collections. Genet Resour Crop Evol (2020). https://doi.org/10.1007/s10722-020-01014-2 

Svanberg, I., de Vahl, E. “It may also have prevented churchgoers from falling asleep”: southernwood, Artemisia abrotanum L. (fam. Asteraceae), in the church bouquet, and its contemporary presence as a heritage plant in Sweden. J Ethnobiology Ethnomedicine 16, 49 (2020). https://doi.org/10.1186/s13002-020-00401-4

De Vahl, E. Potatislök - en klyftig växt från förr. Natur & trädgård 2020:3 

De Vahl, E. (2020) Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? –Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen. Masteruppsats 2020 SLU, Alnarp

De Vahl, E. & Svanberg, I. (2019) ”En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna?  Svensk Botanisk Tidskrift, 113: 134–147.

Strese, E.-M. & De Vahl, E. (2018). Kulturarvsväxter för framtidens mångfald: köksväxter i Nationella genbanken. SLU: Uppsala

De Vahl, E. (2016) "Norrlandslök"? Torparväxt eller arv från polyploidforskningen? Sveriges utsädesförenings tidskrift: organ för svensk sädes-, frö- och foderväxtodling. 126:2 Sveriges utsädesförening: Alnarp, ss. 59-65

De Vahl, E. (2016) Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? Ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken. Kandidatuppsats 2016 SLU, Alnarp.


Kontaktinformation

Genbankskurator vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415210, +46724549879
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: