CV-sida

Erik De Vahl

Erik De Vahl

Presentation

Jag arbetar som trädgårdsmästare och genbankskurator vid Nationella genbanken och ansvarar för de köks-, krydd- och medicinalväxter som samlats in och bevaras inom Pom, Programmet för odlad mångfald.  Jag är trädgårdsingenjör, utbildad vid SLU Alnarp och har en magisterexamen i trädgårdsvetenskap.

Publikationer i urval

Ruņǵis, D., Leino, M.W., Lepse, L. Goreta Ban, S., de Vahl, E.  et al. Genetic characterization of European potato onion (Allium cepa var Aggregatum G. Don) collections. Genet Resour Crop Evol (2020). https://doi.org/10.1007/s10722-020-01014-2 

Svanberg, I., de Vahl, E. “It may also have prevented churchgoers from falling asleep”: southernwood, Artemisia abrotanum L. (fam. Asteraceae), in the church bouquet, and its contemporary presence as a heritage plant in Sweden. J Ethnobiology Ethnomedicine 16, 49 (2020). https://doi.org/10.1186/s13002-020-00401-4

De Vahl, E. Potatislök - en klyftig växt från förr. Natur & trädgård 2020:3 

De Vahl, E. (2020) Potatislök, johanneslök eller nordisk schalotten? –Historiska odlingssystem, namnbruk och introduktion för Allium cepa Aggregatum-Gruppen. Masteruppsats 2020 SLU, Alnarp

De Vahl, E. & Svanberg, I. (2019) ”En outhärdlig löklukt” – Vilken slags lök tuggade allmogen i Dalarna under gudstjänsterna?  Svensk Botanisk Tidskrift, 113: 134–147.

Strese, E.-M. & De Vahl, E. (2018). Kulturarvsväxter för framtidens mångfald: köksväxter i Nationella genbanken. SLU: Uppsala

De Vahl, E. (2016) "Norrlandslök"? Torparväxt eller arv från polyploidforskningen? Sveriges utsädesförenings tidskrift: organ för svensk sädes-, frö- och foderväxtodling. 126:2 Sveriges utsädesförening: Alnarp, ss. 59-65

De Vahl, E. (2016) Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? Ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken. Kandidatuppsats 2016 SLU, Alnarp.


Kontaktinformation

Trädgårdsmästare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415210, +46724549879
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp