CV-sida

Erik Westholm

Erik Westholm
Professor emeritus vid institutionen för stad och land.

Presentation

Jag har avslutat mitt dagliga värv på institutionen men arbetar vidare med uppdrag inom projektledning, akademisk utvärdering, som skribent, mentor, rådgivare m.m som kan tillhöra pensionärens njutningar. På Stad och land gör jag sporadiska insatser.

Min forskning handlade om landsbygdsregionernas omvandling, mer och mer i form av samhällsvetenskaplig miljöforskning, framför allt inriktad på skogsfrågor. Jag har också ett stort intresse för framtiden som fenomen; de långa perspektiven men också hur framtiden hanteras i nutid; hur aktörers förhoppningar och farhågor medverkar till att forma hur framtiden blir.

Jag var ledamot av Regeringens Vetenskapliga Råd för Hållbar Utveckling (VRHU) 2015-2018. Ordförande i Naturvårdsverkets Miljöforskningsnämnd 2011-2014, jag har medverkat i utvärderingen av (totalt 23) forskningsinstitut i Norge (för Norges forskningsråd och i Sverige för Formas Skogforsk (2016) och Stiftelsen Lantbruksforskning (2021). Jag var med i Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd 2010-2014 (i regi av Jordbruksverket), SLU:s representant i Regionförbundet Uppsala Läns Akademi (RUSA) 2011-2014. Jag var ordförande i styrelsen för Centrum för Regionala Studier vid Karlstads Universitet, ordförande i kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och lantbruksakademin 2015-2018. Jag var edamot av Miljövårdsberedningen 2004-2006. Jag medverkade som expert i regeringens utredning av glesbygdsservice Service i Glesbygd, SOU 2015:35. Jag har också varit regeringens särskilde utredare vid några tillfällen. 

Under våren 2019 kom jag ut med en bok tillsammans med ekonomhistorikern Jenny Andersson vid Science Po i Frankrike. Titeln är Slaget om framtiden  forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

Publikationer i urval

2019. Andersson, J. & Westholm, E., 2018. Slaget om framtiden: I gränslandet mellan forskning och politik. Santérus förlag. Utgivning våren 2019.

2018. Westholm, E. På landsbygden intet nytt? I: Syssner,J. (red.) Nya visioner för landsbygden. Linnefors Förlag.

2018. Andersson, J. & Westholm, E.,Closing the future: Environmental research and the management of conflicting future value orders. Science technology and human values. https://doi.org/10.1177/0162243918791263

2015. Westholm, E., Beland Lindahl, K. & Kraxner, F. (red.)  The Future of Nordic Forestry:  A Global Perspective.  XXI, 169 p. Springer.

2015. Westholm, E. Futures Studies in the field of natural resources. In: Westholm, E., Beland Lindahl, K. & Kraxner, F. The Future of Nordic Forestry: A Global Perspective, XXI, Springer, pp 11-24. 

2015. Beland Lindal, K., Westholm, E. & Kraxner, F. Nordic Forest Futures: An Introduction. The Future of Nordic Forestry:  A Global Perspective,  XXI, 169 p. Springer.

2015. Waldenström, C., Ferguson, R., Sundberg, C., Tidåker, P., Westholm, E. & Åkerskog, A., Bioenergy from Agriculture: Challenges for the Rural Development Programme in Sweden. Accepted for publication in Society and Natural Resources.

2015. Mårald, E., & Westholm, E. The Construction of the Future in the Swedish Forest Sector, 1850–2010. Forthcoming in Nature and Culture Vol. 11:1.

2014. Beland K. & Westholm, E. Transdisciplinarity in practice: Aims, collaboration, and integration in a Swedish research programme. Journal of Integrative Environmental Sciences.  11(3-4).

Forskning

 

 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671957, +46733908917
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala