CV-sida

Erik Westholm

Erik Westholm
Professor emeritus.

Presentation

Professor emeritus vid institutionen för Stad och Land, SLU och vid Högskolan Dalarna. Min forskning har under lång tid handlat om landsbygdsregionernas omvandling, mer och mer i form av samhällsvetenskaplig miljöforskning. Jag har också ett stort intresse för framtiden; de långa perspektiven men också hur framtiden hanteras i nutid; hur olika aktörers förhoppningar och farhågor medverkar till att forma hur framtiden blir.

Under våren 2019 kommer jag ut med en bok tillsammans med ekonomhistorikern Jenny Andersson vid Science Po i Frankrike. Titeln är Slaget om framtiden - i gränslandet mellan forskning och politik.

Jag är ordförande i Kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA). Under 2015-2018 var jag ledamot av regeringens Vetenskapliga råd för hållbar utveckling som utgjorde ett bollplank för regeringen i hållbarhetsfrågor och en kontaktyta mellan regering och forskarsamhälle. Jag var ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd 2011-2014) och programchef (2012-2014) för den tvärvetenskapliga strategiska forskningsplattformen Future Agriculture vid SLU. Jag har också varit utredare åt regeringen vid några tillfällen.

Publikationer i urval

2019. Andersson, J. & Westholm, E., 2018. Slaget om framtiden: I gränslandet mellan forskning och politik. Santérus förlag. Utgivning våren 2019.

2018. Westholm, E. På landsbygden intet nytt? I: Syssner,J. (red.) Nya visioner för landsbygden. Linnefors Förlag.

2018. Andersson, J. & Westholm, E.,Closing the future: Environmental research and the management of conflicting future value orders. Science technology and human values. https://doi.org/10.1177/0162243918791263

2015. Westholm, E., Beland Lindahl, K. & Kraxner, F. (red.)  The Future of Nordic Forestry:  A Global Perspective.  XXI, 169 p. Springer.

2015. Westholm, E. Futures Studies in the field of natural resources. In: Westholm, E., Beland Lindahl, K. & Kraxner, F. The Future of Nordic Forestry: A Global Perspective, XXI, Springer, pp 11-24. 

2015. Beland Lindal, K., Westholm, E. & Kraxner, F. Nordic Forest Futures: An Introduction. The Future of Nordic Forestry:  A Global Perspective,  XXI, 169 p. Springer.

2015. Waldenström, C., Ferguson, R., Sundberg, C., Tidåker, P., Westholm, E. & Åkerskog, A., Bioenergy from Agriculture: Challenges for the Rural Development Programme in Sweden. Accepted for publication in Society and Natural Resources.

2015. Mårald, E., & Westholm, E. The Construction of the Future in the Swedish Forest Sector, 1850–2010. Forthcoming in Nature and Culture Vol. 11:1.

2014. Beland K. & Westholm, E. Transdisciplinarity in practice: Aims, collaboration, and integration in a Swedish research programme. Journal of Integrative Environmental Sciences.  11(3-4).

Forskning

 

 

 

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671957, +46733908917
Arbetsbeskrivning: Forskning i social och ekonomisk geografi, framtiden som vetenskaplig fråga, naturresurser, migration.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala