CV-sida

Erik Westholm

Erik Westholm
Professor emeritus vid institutionen för stad och land.

Presentation

Min forskning har under lång tid handlat om landsbygdsregionernas omvandling, mer och mer i form av samhällsvetenskaplig miljöforskning, framför allt inriktad på skogsfrågor. Jag har också ett stort intresse för framtiden; de långa perspektiven men också hur framtiden hanteras i nutid; hur olika aktörers förhoppningar och farhågor medverkar till att forma hur framtiden blir.

Ledamot av Regeringens Vetenskapliga Råd för Hållbar Utveckling (VRHU) 2015-2018. Ordförande i Naturvårdsverkets Miljöforskningsnämnd 2011-2014, jag har medverkat i utvärderingen av (totalt 23) forskningsinstitut i Norge (för Norges forskningsråd och i Sverige för Formas (Skogforsk 2016).  Med i Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd 2010-2014 (i regi av Jordbruksverket), SLU:s representant i Regionförbundet Uppsala Läns Akademi (RUSA) 2011-2014. Jag var ordförande i styrelsen för Centrum för Regionala Studier vid Karlstads Universitet, ordförande i kommittén för Land och Stad vid Kungliga Skogs- och lantbruksakademin 2015-2018. Jag medverkade som expert i regeringens utredning av glesbygdsservice Service i Glesbygd, SOU 2015:35.

Under våren 2019 kom jag ut med en bok tillsammans med ekonomhistorikern Jenny Andersson vid Science Po i Frankrike. Titeln är Slaget om framtiden - i gränslandet mellan forskning och politik.

Publikationer i urval

2019. Andersson, J. & Westholm, E., 2018. Slaget om framtiden: I gränslandet mellan forskning och politik. Santérus förlag. Utgivning våren 2019.

2018. Westholm, E. På landsbygden intet nytt? I: Syssner,J. (red.) Nya visioner för landsbygden. Linnefors Förlag.

2018. Andersson, J. & Westholm, E.,Closing the future: Environmental research and the management of conflicting future value orders. Science technology and human values. https://doi.org/10.1177/0162243918791263

2015. Westholm, E., Beland Lindahl, K. & Kraxner, F. (red.)  The Future of Nordic Forestry:  A Global Perspective.  XXI, 169 p. Springer.

2015. Westholm, E. Futures Studies in the field of natural resources. In: Westholm, E., Beland Lindahl, K. & Kraxner, F. The Future of Nordic Forestry: A Global Perspective, XXI, Springer, pp 11-24. 

2015. Beland Lindal, K., Westholm, E. & Kraxner, F. Nordic Forest Futures: An Introduction. The Future of Nordic Forestry:  A Global Perspective,  XXI, 169 p. Springer.

2015. Waldenström, C., Ferguson, R., Sundberg, C., Tidåker, P., Westholm, E. & Åkerskog, A., Bioenergy from Agriculture: Challenges for the Rural Development Programme in Sweden. Accepted for publication in Society and Natural Resources.

2015. Mårald, E., & Westholm, E. The Construction of the Future in the Swedish Forest Sector, 1850–2010. Forthcoming in Nature and Culture Vol. 11:1.

2014. Beland K. & Westholm, E. Transdisciplinarity in practice: Aims, collaboration, and integration in a Swedish research programme. Journal of Integrative Environmental Sciences.  11(3-4).

Forskning

 

 

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671957, +46733908917
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala