CV-sida

Erin McCallum

Erin Mccallum
Jag är biträdande lektor och forskar hur föroreningar påverkar fiskar, ryggradslösa djur och vattenmiljöer. Min nuvarande forskning är inriktad på att besvara dessa två frågor: 1) Hur påverkar och formar kemiska föroreningar, särskilt avloppsvattenutsläpp, vattensamhällen? och 2) Hur förändrar kemiska föroreningar djurens beteende, särskilt sociala beteenden, och vilka är konsekvenserna av dessa subletala förändringar för populationer och över generationsgränserna?

Presentation

Jag är miljöforskare med bakgrund inom ekotoxikologi och beteendeekologi. Mitt forskningsprogram syftar i stort sett till att förstå orsakerna till och konsekvenserna av antropogena stressfaktorer för vattenlevande djur och växter. Målet med min forskning är att tillhandahålla gedigen vetenskap för att informera politiken för att bevara fisk, akvatiska livsmiljöer och sötvattenresurser. Genom att arbeta både i laboratoriet och på fältet strävar jag efter att förstå hur stressfaktorer, särskilt föroreningar, påverkar vattenlevande djur på flera nivåer av biologisk organisation. Jag är särskilt intresserad av djurens beteende eftersom det utgör en värdefull länk mellan närliggande eller underliggande mekanistiska orsaker och slutliga, evolutionära resultat.

Undervisning

Jag är kursledare för BI1299 Fish and Wildlife Management. Kursen är på masternivå och det är en del av programmet "Conservation and management of fish and wildlife" här på SLU. I den här kursen lär jag studenterna om hållbar skörd och förvaltning av djurpopulationer.

Jag undervisar också kortare avsnitt i BI1301 Applied Population Ecology och BI1415 Ecological Zoology.

Handledning

Är du intresserad av kandidatearbete eller examensarbete? Kontakta mig via e-post för att se vilka forskningsprojekt jag har på gång och hur du kan delta i ditt avhandlingsarbete. Jag gillar att arbeta med studenter med olika bakgrunder, men om du studerar inom någon form av naturvetenskap kommer du att få goda bakgrundskunskaper för den här typen av forskning (t.ex. miljövetenskap, skogsbruk, biologi, kemi, ekologi etc.).

Länkar

See more about my research and scicomm on my personal website

My Google Scholar profile has up-to-date links to all my publications.