CV-sida

Eva Axnér

Eva Axner

Presentation

Mitt arbete består i att forska och undervisa i ämnet reproduktion. Jag är kursledare i reproduktionskursen i veterinärutbildningen. Dessutom är jag ansvarig för Fertilitetskliniken för hund och katt där vi tar emot patienter för olika behandlingar relaterade till fortplantning samt för SLUs spermabank för hund och katt. Mitt huvudsakliga område är reproduktion hos karnivorer, dvs hund, katt och i viss mån vilda djur. Jag undervisar dock även på nöt och gris. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, klinisk träning och handledning av examensarbeten.

I mitt arbete ingår även handledning av doktorander.

Forskning

Rening av hundspermier med kolloidcentrifugering

Effekten av seminalplasma vid frysning av hundpermier från bitestikeln

Studier av spermiemognad och spermakonservering med tamkatt som modelldjur för vilda kattdjur

Råmjölkens betydelse för kattungars hälsa och risker med parningar där katter har olika blodgrupper

Fortplantning hos lodjur genom att studera organ från lodjur som har dödats under jaktsäsongen.

Frekvensen av blodgrupp B hos svenska huskatter

Bakgrund

Veterinärexamen 1991

Diverse vikariat

Anställd vid SLU 1994

AI-kompetens för hund 1997

AI-kompetens för katt 2000

Veterinärmedicine doktor 2000

Europeisk specialist i reproduktion (Dipl. ECAR) 2002

Svensk specialist i reproduktion hund och katt 2005

Docent i reproduktion 2008

Professor i reproduktion hos karnivorer 2012


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618672181
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala