CV-sida

Eva-Maria Nordström

Eva-Maria Nordström

Presentation

Mitt forskningsområde är långsiktig skoglig planering med inriktning på metodik för att hantera situationer med flera motstridiga mål och även olika intressenter.

Undervisning

Jag undervisar främst på kurserna:

  • PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering (SG0155)
  • Sustainable management of Boreal forests (SH0119)

Handledning

Jag är för närvarande handledare åt tre doktorander:

Andreas Eriksson vid Insitutionen för skoglig resurshushållning, SLU, och Skogsstyrelsen, “Using scenario analysis to estimate the role of forestry in society’s transition towards bioeconomy under climate change”.

Isabella Hallberg Sramek vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, “Impact of climate change adaptation and mitigation on future forests”.

Rikard Jonsson vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU, och SkogForsk, “Multi-criteria decision support in forest operations research and development”.

Jag har varit handledare åt följande doktorander som disputerat:

Julia Carlsson vid Insitutionen för skoglig resurshushållning, SLU, “Participatory scenario analysis in forest resource management”, 2017.

Isak Lodin vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, “Current versus alternative forest management practices in Southern Sweden”, 2020.

Jag handleder även kandidat- och magisterarbeten på Jägmästarprogrammet.

Publikationer i urval

Nilsson H., Nordström E.-M. & Öhman K. 2016. Decision support for participatory forest planning using AHP and TOPSIS. Forests 7(5), published online. DOI: 10.3390/f7050100

Karlsson J., Rydberg J., Segerström U., Nordström E.-M., Thöle P., Biester H. & Bindler R. 2016. Tracing a bog-iron bloomery furnace in an adjacent lake-sediment record in Ängersjö, central Sweden, using pollen and geochemical signals. Vegetation History and Archaeobotany, published online. DOI: 10.1007/s00334-016-0567-x

Sténs A., Bjärstig T., Nordström E.-M., Sandström C., Fries C. & Johansson J. 2016. In the eye of the stakeholder: The challenges of governing social forest values. Ambio 45(Suppl. 2): S87–S99. DOI: 10.1007/s13280-015-0745-6

Sandström C., Carlsson-Kanyama A., Beland Lindahl K., Mossberg Sonnek K., Mossing A., Nordin A., Nordström E.-M. & Räty R. 2016. Understanding consistencies and gaps between desired forest futures: An analysis of visions from stakeholder groups in Sweden. Ambio 45(Suppl. 2): S100–S108. DOI:10.1007/s13280-015-0746-5

Carlsson J., Eriksson L.O., Öhman K. & Nordström E.-M. 2015. Combining scientific and stakeholder knowledge in future scenario development - a forest landscape case study in northern Sweden. Forest Policy and Economics, advance online publication. DOI:10.1016/j.forpol.2015.08.008

Nordström E.-M., Dolling A., Skärbäck E., Stoltz J., Grahn P. & Lundell Y. 2015. Forests for wood production and stress recovery – trade-offs in long-term forest management planning. European Journal of Forest Research 134(5): 755-767. DOI: 10.1007/s10342-015-0887-x

Nordström E.-M., Holmström H. & Öhman K. 2013. Evaluating continuous cover forestry based on the forest owner’s objectives by combining scenario analysis and multiple criteria decision analysis. Silva Fennica 47(4), article ID 1046. DOI: dx.doi.org/10.14214/sf.1046

Kraxner F., Nordström E.-M., Havlík P., Gusti M., Mosnier A., Frank S., Valin H., Fritz S., McCallum I., Kindermann G., See L., Fuss S., Khabarov N., Böttcher H., Schmid E., Aoki K., Máthé L. & Obersteiner M. 2013. Global bioenergy scenarios – Future forest development, land-use implications and trade-offs. Biomass & Bioenergy 57: 86-96. DOI: 10.1016/j.biombioe.2013.02.003

Menzel S., Nordström E.-M., Buchecker M., Marques A., Saarikoski H. & Kangas A. 2012. Decision support systems in forest management - requirements from a participatory planning perspective. European Journal of Forest Research 131(5): 1367-1379. DOI: 10.1007/s10342-012-0604-y

Nordström E.-M., Eriksson Ljusk O. & Öhman K. 2010. Integrating multiple criteria decision analysis in participatory forest planning: Experience from a case study in northern Sweden. Forest Policy and Economics 12(8): 562-574. DOI: 10.1016/j.forpol.2010.07.006

Länkar

Länk till fullständig publikationslista: https://slubar.slu.se/cnv/pers/form_advanced?q=%20cfpersid:150613&lang=se&sortorder=publication_year&show=yes&form=no