CV-sida

Eva Tyden

Eva Tyden
Jag molekylärbiolog och docent i molekylär farmakologi vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU. Jag är också institutionsstudierektor för grundutbildningen vid institutionen.

Presentation

Jag jobbar som forskare och lärare. Det var under min utbildning till bioteknolog som intresset för forskning väcktes. Mitt huvudintresse är att försöka förstå hur hästens parasiter utvecklar resistens mot läkemedel samt hitta lösningar för en hållbar parasitkontroll i framtiden. Jag tycker att forskning är inspirerande för att det är som att lägga ett pussel man ser mönster, lösningar och får nya frågeställningar.

Undervisning

Jag undervisar i parasitologi och farmakologi på veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet och kandidatprogrammet för hållbarhet husdjur och etologi och djurskydd. Jag handleder också studenter i examensarbeten.

 

Samverkan

 

 

Bakgrund

Jag erhöll min doktorsexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet 2008. I mitt avhandlingsarbete gjorde jag en kartläggning av enzymer och transportörer som har betydelse för upptag och utsöndring av läkemedel hos häst. År 2012 anställdes jag som post-doc i ett projekt som handlade om läkemedelsresistens hos hästens spolmask. Därefter har jag alltmer forskat med frågeställningar kopplade till läkemedelsresistens hos hästens parasiter samt att hitta lösningar för hållbar parasitkontroll i framtiden.

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi
Telefon: +4618671208
Postadress:
BVF, Parasitologi, Box 7023
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: