CV-sida

Frederik Aagaard Hagemann

Frederik Aagaard Hagemann

Presentation

Jag är doktorand med en bakgrund i human ekologi, och kommer påbörja ett aktionsforskningsprojekt omhandlande ungdomars perspektiv och deltagande i stadens hållbara omställning vid blågrön infrastruktur. Projektet kommer förankras i en rad framtidsverkstad med ungdomar i Malmö, och avsöka och experimentera med möjligheter för att dra in ungdomar i förändringsprocesser i samarbeta med relevanta organisationer.

Jag jobbade tidigare som forskningsassistent med Åsa Ode Sang i Mistra-panelen för strategisk forskning inom urbana ekosystemtjänster, samt på ett forskningsprojekt kring grön infrastruktur och hållbar stadsutveckling i en internationell synvinkel.

Forskning

Ongoing projects:

- Ungdomars perspektiv på användning, värden och nyttor av stadens blågröna infrastruktur (doktorand)

- Parkliv: Verktyg för inkludering och tillgänglighet till urbana grönområden (assistent)

- Urban Futures in a Changing Climate: Scoping Potentials for Building a Platform for Young People’s Participation (seed-funding)

Samverkan

Aktionsforskningsprojekt om demokratisering av hållbar stadsutveckling med Københavns Professionshøjskole och Områdefornyelsen Sydhavnen: "Det Gode Ungdomsliv i Sydhavnen og Sjælør".

Bakgrund

BA i filosofi från Københavns Universitet (2015).
MA Human Ecology: Culture, Power and Sustainability från Lunds Universitet (2018).

Publikationer i urval

Fors, H., Hagemann, F. A., Sang, Å. O., & Randrup, T. B. (2021). Striving for Inclusion—A Systematic Review of Long-Term Participation in Strategic Management of Urban Green Spaces. Frontiers in Sustainable Cities, 3(12). doi:10.3389/frsc.2021.572423

Sang, Å.O., Hagemann, F.A., Ekelund, N., Svännel, J. (2021) Urban ecosystem services in strategic planning in Swedish municipalities. Urban Ecosyst. https://doi.org/10.1007/s11252-021-01113-7

Hagemann, F.A., Randrup, T.B. & Sang, Å.O. (2020). Challenges to implementing the urban ecosystem service concept in green infrastructure planning: a view from practitioners in Swedish municipalities. Socio Ecol Pract Res 2, 283–296. https://doi.org/10.1007/s42532-020-00054-3

Barron, E. S., Hartman, L. & Hagemann, F. Aa. (2020) From place to emplacement: the scalar politics of sustainability, Local Environment, DOI: 10.1080/13549839.2020.1768518

 

Länkar

https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/urban-ecosystem-services


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415411
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp