CV-sida

Fredrika Mårtensson

Fredrika Mårtensson

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415453, +46727402262
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp

Publikationslista: