CV-sida

Galia Zamaratskaia

Galia Zamaratskaia
Jag är docent i livsmedelsvetenskap och arbetar med forskning och utbildning kring livsmedelskemi, köttvetenskap, biokemi och nutrition. Jag är särskilt intresserad av bioaktiva ämnen i nordisk kost som har potential att påverka läkemedelsmetabolismen.

Forskning

Mitt kompetensområde sträcker sig från köttkvalitet ända fram till studier av olika bioaktiva ämnen i livsmedel och deras hälsoeffekter. Jag har främst drivit praktiskt tillämpbar forskning med syfte att förstå och förklara samband mellan livsmedelssammansättning och humanhälsa. I min forskning identifierar jag även sådana bioaktiva ämnen i nordisk kost som har potential att påverka läkemedelsmetabolismen. Interaktioner mellan födoämnen och läkemedel är ett område som hittills inte studerats så noga, särskilt inte sådant som påverkar nedbrytning av läkemedel.

Samverkan

I min roll som samverkanslektor bidrar jag till att skapa ömsesidig nytta för SLU och våra olika samverkanspartners, så att vi tillsammans kan öka kunskapen om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa.

 

Publikationer i urval

Publikationer (bara från 2015).

Borrisser Pairó F, Rasmussen M, Ekstrand B, Zamaratskaia G. 2015. Gender-related differences in the formation of skatole metabolites by specific CYP450 in porcine hepatic S9 fractions. Animal 9 (4), 635–642

Ekstrand B, Rasmussen MK, Woll F, Zlabek V, Zamaratskaia G. 2015. In vitro gender-dependent inhibition of porcine cytochrome P450 activity by flavonoids and phenolic acids. BioMed Research International, Volume 2015, Article ID 387918, 7 pages, doi:10.1155/2015/387918

Čandek-Potokar M , Škrlep M, Batorek Lukač N, Zamaratskaia G, Prevolnik Povše M, Velikonja Bolta Š, Kubale V, Bee G. 2015. Hydrolysable tannin fed to entire male pigs affects intestinal production, tissue deposition and hepatic clearance of skatole. The Veterinary Journal 204(2):162-7.


Burkina V, Sakalli S, Rasmussen M, Zamaratskaia G, Koba O, Grabic R, Zlabek V. 2015. Does dexamethasone affect hepatic CYP450 system on fish? Semi-static in-vivo experiment on juvenile rainbow trout. Chemosphere 139, 155–162

Zlabek V, Schiller Vestergren A, Trattner S, Wagner L., Pickova J, Zamaratskaia G, 2015. Stimulatory effect of sesamin on hepatic cytochrome P450 activities in Atlantic salmon (Salmo salar L.) is not directly associated with expression of genes related to xenobiotic metabolism. Xenobiotica 45(7):598-604 doi:10.3109/00498254.2015.1007111


Burkina V, Zlabek V, Zamaratskaia G. 2015. Effects of pharmaceuticals present in aquatic environment on Phase I metabolism in fish. Environmental Toxicology and Pharmacology 40, 430–444

Sakalli S, Zlabek V, Burkina V, Zamaratskaia G. 2015. Effect of organic solvents of cytochrome P450 activities in fish hepatic microsomes. Toxicology Mechanisms and Methods 25 (6), 501-506

Zamaratskaia G, Rasmussen M, 2015. Immunocastration of Male Pigs – Situation Today. Procedia Food Science 5, 324-327

Li S, Zamaratskaia G, Roos S, Båth K, Meijer J, Borch E, Johansson M. 2015. Inter-relationships between the metrics of instrumental meat color and microbial growth during aerobic storage of beef at 4°C. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, 65 (2) 97–106 http://dx.doi.org/10.1080/09064702.2015.1072579

Žlábek V, Burkina V, Borrisser-Pairó F, Sakalli S, Zamaratskaia G, 2016. Phase I metabolism of 3-methylindole by hepatic microsomes from carp (Cyprinus carpio) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Chemosphere 150: 304–310

Burkina V, Zlabek V, Halsne R, Ropstad E, Zamaratskaia G. 2016. In vitro effects of the citrus flavonoids diosmin, naringenin and naringin on the hepatic drug-metabolizing CYP3A enzyme in human, pig, mouse and fish. Biochemical Pharmacology 110–111, 109-116

Burkina V, Zamaratskaia G, Oliveira R., Fedorova G, Grabicova K, Schmidt-Posthaus H., Steinbach C., Domingues I., Golovko O, Sakalli S., Grabic R, Randak T, Zlabek Z. 2016. Sub-lethal effects and bioconcentration of the human pharmaceutical clotrimazole in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Chemosphere 159, 10-22.

Hajazimi E, Landberg R, Zamaratskaia G, 2016. Simultaneous determination of flavonols and phenolic acids by HPLC-CoulArray in berries common in the Nordic diet. LWT- Food Science and Technology 74, 128–134

Brunius C., Vidanarachchi  J, Tomankova J, Lundström K., K. Andersson, Zamaratskaia G. 2016. Skatole metabolites in urine as a biological marker of pigs with enhanced hepatic metabolism. Animal 10(10):1734-40.

Bilić-Šobot D, Zamaratskaia G, Rasmussen M, Čandek-Potokar M., Škrlep M,  Prevolnik Povše M, Škorjanc D,.2016.  Chestnut wood extract in boar diet reduces intestinal skatole production, a boar taint compound. Agronomy for Sustainable Development 36:62.

Burkina V, Rasmussen M, Pilipenko N, Zamaratskaia G. 2017. Comparison of xenobiotic-metabolising human, porcine, rodent, and piscine cytochrome P450. Toxicology 375, 10-27.

Nielsen SD, Bauhaus Y., Zamaratskaia G., Junqueira MA, Blaabjerg K, Petrat-Melin B., Young JF, Rasmussen MK. 2017. Constitutive expression and activity of cytochrome P450 in pigs. Research in Veterinary Science 111, 75-80.

Östlund J., Zlabek V., Zamaratskaia G. 2017. In vitro inhibition of human CYP2E1 and CYP3A by quercetin and myricetin in hepatic microsomes is not gender dependent. Toxicology 381, 10–18

Zamaratskaia G., Li S., 2017. Proteomics in meat science - current status and future perspective. The theory and practice of meat processing 1, 18-26.  DOI 10.21323/2414-438X-2017-2-1-18-26

Zamaratskaia G, Rasmussen M, Škrlep M, Batorek Lukač N, Škorjanc D, Čandek-Potokar M. 2017. Tissue specific regulation of CYP3A by hydrolysable tannins in male pigs. Xenobiotica, DOI:10.3109/00498254.2015.1099081

Zamaratskaia G, Thøgersen R., Čandek-Potokar M, Rasmussen M. 2017. Co-treatment with indole-3-carbinol and resveratrol modify porcine CYP1A and CYP3A activities and expression. Xenobiotica doi: 10.1080/00498254.2017.1300708

Li S, Johansson M,Vidanarachchi J, Pickova J, Zamaratskaia G. 2017. Determination of biogenic amines in beef stored aerobically by high performance thin layer chromatography densitometry. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A (accepted)

Wierzbicka R., Zamaratskaia G., Kamal-Eldin A., Landberg, R., 2017. Novel urinary alkylresorcinol metabolites as biomarkers of whole grain intake in free- living Swedish adults. Molecular Nutrition and Food Research (accepted)

Pilipienko N, Ropstad E., Halse R., Zamaratskaia G. 2017. Interactions between bioactive compounds and xenobiotica-metabolizing CYP450 in mice offspring after maternal exposure to persistent organic pollutants. Biomed Research International (accepted)

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Bioaktiva ämnen
Telefon: 018-672005
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Allmas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala