CV-sida

Galia Zamaratskaia

Galia Zamaratskaia
Jag är docent i livsmedelsvetenskap och arbetar med forskning och utbildning kring livsmedelskemi, biokemi och nutrition. Jag är särskilt intresserad av bioaktiva ämnen i nordisk kost som har potential att påverka läkemedelsmetabolismen.

Presentation

Jag har en bakgrund inom biologi, men har sedan millennieskiftet arbetat med livsmedelsvetenskap där både animaliska och vegetabiliska livsmedel var i fokus.

Undervisning

Jag undervisar på ett antal olika kurser inom grund- och forskarutbildningen och har erfarenhet av olika undervisningsformer. Jag  är kursansvarig på några olika kurser och har stor erfarenhet av att vara handledare för självständiga arbeten. Jag också deltar i undervisning på internationell nivå.

Forskning

Mitt kompetensområde sträcker sig från köttkvalitet ända fram till studier av olika bioaktiva ämnen i livsmedel och deras hälsoeffekter. Jag har främst drivit praktiskt tillämpbar forskning med syfte att förstå och förklara samband mellan livsmedelssammansättning och humanhälsa. I min forskning identifierar jag även sådana bioaktiva ämnen i nordisk kost som har potential att påverka läkemedelsmetabolismen. Interaktioner mellan födoämnen och läkemedel är ett område som hittills inte studerats så noga, särskilt inte sådant som påverkar nedbrytning av läkemedel.

Samverkan

I min roll som samverkanslektor bidrar jag till att skapa ömsesidig nytta för SLU och våra olika samverkanspartners, så att vi tillsammans kan öka kunskapen om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa.

Popular science production

1. Zamaratskaia G, 2018. Klimatsmart med kaninkött. Kött & Chark, nr 9, p 8.
2. Zamaratskaia G, Babol J, 2018. Arbete pågår för att hitta alternativa lösningar. Grisföretagaren http://www.grisforetagaren.se/?p=24387&m=3258&pt=114
3. Zamaratskaia G, 2018. DFD i nöttkött minskar. Kött & Chark, nr 4, pp 16-17.
4. Zamaratskaia G., Langton M, Landberg R, 2018. Surdegsknäckebröd till frukost ger längre mättnad. Livsmedel i fokus”, Nr 1, p 18
5. Zamaratskaia G, 2017. Samarbete kring framtida behov av forskning om galtluktsproblematik. Grisföretagaren nr 10, p. 29 (http://www.grisforetagaren.se/?p=24140&m=3258&pt=114)
6. Zamaratskaia G., 2017. Svenska doktorander möter Kina. Livsmedel i fokus”, Nr 4, pp 64-65
7. Zamaratskaia G, Babol J, 2017. Galtlukt i fokus på COST ACTION möte. Grisföretagaren http://www.grisforetagaren.se/?p=24046&m=3258&pt=114
8. Brunius C, Zamaratskaia G, Lundström K, 2013. Kan nedbrytningsprodukter från skatol användas som markör för att minska problem med galtlukt? Sveriges Grisföretagare
9. Lundström K, Zamaratskaia G, Brunius C, Andersson K 2010. Effekt av tidig immunokastrering på ornelukt, produktion och beteende hos hangrisar – sammanfattning av slutrapport 2010, Dnr 31-3727/09
10. Lundström K., Andersson K., Zamaratskaia G., Rydhmer L., Babol J., Andersson K. 2003. Kan problemet med ornelukt lösas? Svensk Gris nr 10, 22 – 23.
11. Einarsson S, Andersson K., Zamaratskaia G., Wallgren M, Rodriguez Heriberto, Rydhmer Lotta, Andersson Kristina, Lundström Kerstin 2008. Svenska försök med immunokastration av hangrisar Svensk veterinärtidning 3 pp.15-18
12. Lundström Kerstin, Andersson H K, Rydhmer Lotta, Zamaratskaia Galia, Chen Gang, Andersson Kjell (2006) Problem om vi slutar kastrera hangrisar? Fakta. Jordbruk Fakta. Jordbruk, Faktablad
13. Lundström K., Andersson K., Zamaratskaia G., Babol J, Rydhmer L., Andersson K. (2003) Kan problemet med ornelukt hos hangrisar lösas? Svensk gris med knorr (10) pp.22-23

 

Handledning

Thesis completed under my main supervision

2016. Shengjie Li. Project title “Novel molecular markers for changes in meat quality”, SLU, Uppsala, Sweden
2013. Xin Li. Thesis title “Effect of single genes on meat quality, growth rate and carcass quality in Swedish beef breeds”, SLU, Uppsala, Sweden (main supervisor from 2011; from 2009-2011 - associate supervisor).
2011. Carl Brunius. Thesis title “Early immunocastration of male pigs - effects on physiology, performance and behaviour”, SLU, Uppsala, Sweden

Thesis completed under my deputy supervision

2018. Sidika Sakalli, “Fish and pollutants in the aquatic environment – emphasis on xenobiotic metabolism and stress”. University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech republic
2014. Viktoriia Burkina. Thesis title “Pharmaceuticals in the aquatic environment and their effects in fish” University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Czech Republic (main supervisor Dr Vladimir Zlabek)
2012. Martin Krøyer Rasmussen. Thesis title “Regulation of cytochrome P450 in pigs with implication on boar taint” Aarhus University, Tjele, Denmark (main supervisor Prof Bo Ekstrand)
2007. Gang Chen, Thesis title “Physiological and biochemical factors responsible for boar taint” , SLU, Uppsala, Sweden (main supervisor Prof Kerstin Lundström)

Current PhD students

From 2016. Associate supervisor for PhD student Nor Adila Mhd Omar “Dietary carbohydrate quality and low grade inflammation”, Karolinska institutet

Other

2018 Supervisor for master student Jonna Skoglund, SLU. Project ”Meat quality from rabbits”
2018 Supervisor for bachelor student Armina Beslaga, SLU. Project “Effects of caffeine intake on brain”
2017 Supervisor for bachelor student Sanna Pasanen, SLU. Project”Beef DFD occurrence in Sweden”
2016 Supervisor for guest-master student Rebekka Thøgersen (Aarhus University, Denmark). Project “Effect of sweeteners on CYP450 activity in porcine liver microsomes”
2015 Supervisor for master student Johanna Östlund, SLU. Project “Effect of dietary flavonoids quercetin, myricetin and isorhamnetin on human hepatic CYP3A and CYP2E1 activity”
2015 Supervisor for master student Matheus Antunes Junqueira, SLU. Project “Tissue distribution of some porcine cytochrome P450 isoform activities and its regulation”
2014 Supervisor for master student Felicia Woll, SLU. Project “In vitro inhibition of CYP1A and CYP3A by bilberry (Vaccinium myrtillus) phenolic compounds, in male and female porcine liver microsomes”
2014 Supervisor for the guest PhD student Francesc Borrisser from IRTA (Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries , Spain). Project “Skatole metabolism by liver microsomes from male and female pigs”
2014 Supervisor for the bachelor student Emmeli Maria Linnéa M Sjöqvist. Project “Meat quality from immunocastrated pigs”
2013-2015 Supervisor for the guest researcher Ensieh Hajazimi. Project “HPLC-based method to quantify phenolic compounds from bilberry”
2013 Supervisor for the bachelor student Anna Rosén. Project “Current trends in red-meat industries”
2013 Supervisor for the bachelor student Viktor Vågesjö. Project “Challenges and opportunities in organic livestock production”
2011 Supervisor for the guest PhD student Jana Tomankova from University of Veterinary and Pharmaceutical science, Department of Meat hygiene and technology, Brno, Czech Republic. Project title “Quantitative LC-MS analysis of skatole metabolites in blood and urine of pigs” (9 month)
2011 Supervisor for a guest PhD student Viktoriia Burkina from University of South Bohemia in Ceske Budejovice. Project “Effect of verapamil on detoxification system in fish” (1 month)
2010 Supervisor for a guest PhD student Tatiana Borisova, Russian Meat Research Institute. Project “Development of analytical methods to assess boar taint” (1 month)
2010 Main supervisor for a student Isabelle Herbin. Project “Possibility of CYP1A and CYP3A involvement in skatole metabolism” (6 month)
2010 Main supervisor for a student Helene Lacoutiere. Project “Cytochrome P450 enzymes in immunocastrated pigs” (6 month)
2003 Associate supervisor for an exchange student R. Guillemet (L'Institute National de la Recherche Agronomique (INRA), Systèmes d'Elevage Nutrition Animale et Humaine, Saint-Gilles, France). Project “Aggression and sexual behaviour in entire male pigs” (3 month)

Postdoctoral students who have collaborated in the research group

2018 – up to now Viktoriia Burkina. Projects “Regulation of CYPs in various species”; “Flavonoid profile in pseudocereals” (1 year)

2016 Nadezhda Pilipenko. Project “Monitoring of interactions between drugs and phenolic compounds during hepatic metabolism” (6 month)

Publikationer i urval

Publikationer (från 2020).

2020

Nikiforova A., Zamaratskaia G., Pickova J. 2020. Fatty acid composition of salted and fermented products from Baikal omul (Coregonus autumnalis migratorius). Journal of Food Science and Technology 57(2), 595-605.  doi: 10.1007/s13197-019-04091-z. 

Balji Y., Knicky M., Zamaratskaia G. 2020. Perspectives and safety of horsemeat consumption. International Journal of Food Science and Technology 55, 942–952. DOI:10.1111/ijfs.14390

Zamaratskaia G, Nor Adila Mhd Omar, Carl Brunius, Goran Hallmans, Jan-Erik Johansson, Sven-Olof Andersson, Anders Larsson, Per Åman, Rikard Landberg. 2020. Consumption of whole grain/bran rye instead of refined wheat decrease concentrations of TNF-R2, e-selectin, and endostatin in an exploratory study in men with prostate cancer. Clinical Nutrition 39 (1), 159-165.

Dubreil E, Sczubelek L, Burkina V, Zlabek V, Sakalli S, Zamaratskaia G, Hurtaud-Pessel D, Verdon E. 2020. In vitro investigations of the metabolism of Victoria pure blue BO dye to identify main metabolites for food control in fish. Chemosphere 238, 124538 doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124538

Shi J, Zhao D, Song S, Zhang M, Zamaratskaia G, Xu Xi, Zhou G, Li C, 2020. High-Meat-Protein High-Fat Diet Induced Dysbiosis of Gut Microbiota and Tryptophan Metabolism in Wistar Rats. J. Agric. Food Chem. 68, 6333. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c00245

Burkina V, Sakalli S, Giang PT, Grabicová K, Vojs Staňová A, Zamaratskaia G, Zlabek V., 2020. In Vitro Metabolic Transformation of Pharmaceuticals by Hepatic S9 Fractions from Common Carp (Cyprinus carpio). Molecules  25(11), 2690; https://doi.org/10.3390/molecules25112690

Aluwé M, Heyrman E, Almeida JM, Babol J, Battacone G, Čítek J, Font i Furnols M, Getya A, Karolyi D, Kostyra E, Kress K, Kušec G, Mörlein D, Semenova A, Škrlep M, Stoyanchev T, Tomašević I, Tudoreanu L, Van Son M, Żakowska-Biemans S, Zamaratskaia G, Van den Broeke A, Egea M. 2020. Exploratory Survey on European Consumer and Stakeholder Attitudes towards Alternatives for Surgical Castration of Piglets. Animals 10, 1758.

Bee, G.; Quiniou, N.; Maribo, H.; Zamaratskaia, G.; Lawlor, P.G. 2020. Strategies to Meet Nutritional Requirements and Reduce Boar Taint in Meat from Entire Male Pigs and Immunocastrates. Animals, 10, 1950.

 

2021

 

Zamaratskaia G, Gerhardt K, Wendin K. 2021. Biochemical characteristics and potential applications of ancient cereals - an underexploited opportunity for sustainable production and consumption. Trends in Food Science & Technology 107, 114-123.

Burkina V, Zamaratskaia G, Sakalli S, Giang PT, Zlabek V, Rasmussen M., 2021. Tissue-specific expression and activity of cytochrome P450 1A and 3A in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Toxicology Letters 341, 1–10.

Mhd Omar NA, Frank J, Kruger J, Dal Bello F, Medana C, Collino M, Zamaratskaia G, Michaelsson K, Wolk A, Landberg R. 2021. Effects of High Intakes of Fructose and Galactose, with or without Added Fructooligosaccharides, on Metabolic Factors, Inflammation, and Gut Integrity in a Rat Model. Mol Nutr Food Res. 6:e2001133. doi: 10.1002/mnfr.202001133

Almerud P, Zamaratskaia G, Lindroos AK, Bjermo H, Andersson EM, Lundh T, Ankarberg EH, Lignell S. 2021. Cadmium, total mercury, and lead in blood and associations with diet, sociodemographic factors, and smoking in Swedish adolescents. Environ Res. 197:110991. doi: 10.1016/j.envres.2021.110991. 

Shi, J., Zhao, D., Zhao, F. Wang, C., Zamaratskaia, G. Li, C. 2021. Chicken-eaters and pork-eaters have different gut microbiota and tryptophan metabolites. Sci Rep 11, 11934. https://doi.org/10.1038/s41598-021-91429-3

Johanson SM, Ropstad E, Østby GC, Aleksandersen M, Zamaratskaia G, Boge GS, Halsne R, Trangerud C, Lyche JL, Berntsen HF, Zimmer KE, Verhaegen S. Perinatal exposure to a human relevant mixture of persistent organic pollutants: Effects on mammary gland development, ovarian folliculogenesis and liver in CD-1 mice. PLoS One. 2021 Jun 10;16(6):e0252954. doi: 10.1371/journal.pone.0252954. PMID: 34111182.

 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Matens strukturer och egenskaper
Telefon: +4618672069
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala