CV-sida

Girma Gebresenbet

Girma Gebresenbet

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för energi och teknik; Logistik och transport
Telefon: 018-671901, 070-4245032
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala