CV-sida

Göran Bergkvist

Göran Bergkvist
Docent i växtodlingslära som undervisar och forskar om odlingssystemet och dess samspel med den odlade grödan och gårdens produktionssystem. Forskningens fokus är design och utvärdering av system där insatsmedel ersätts av ekosystemtjänster.

Presentation

Jag ansvarar sedan 2015 för odlingsystemämnet och är avdelningschef för Odlingssystem vid Institutionen för växtproduktionsekologi. Jag är vicedekan för jordbruksvetenskap vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, ledamot i fakultetsnämnden, ordförande i SLUs Odlingssystemplattform, ordförande i FältForsk, som är ett samarbetsorgan mellan intressenter i jordbruksförsöksverksamhet, samt ordförande i Styrgruppen för långliggande försök.

Undervisning

Jag undervisar i grundläggande och avancerade kurser som relaterar till ämnet växtproduktionsekologi. Mina undervisningsämnen är förutsättningar för odling, stråsäd, konkurrens i kortvariga bestånd, växtföljder, odlingssystem etc. Jag är ansvarig för kursen Agrara odlingssystem. Jag är huvudhandledare till två doktorander och biträdande handledare till två.

Forskning

De forskningsprojekt där jag medverkar kan delas in i fyra samverkande teman. I det första temat arbetar vi med hypotesen att det är möjligt att ersätta insatsmedel i jordbruk genom att använda bottengrödor och täckgrödor i växtföljder med annuella grödor. Vi studerar konkurrens mellan arter, samt kväve och fosfordynamik i olika system. I det andra temat har vi som mål att förklara hur grödor och bearbetningssystem påverkar markmikrobiologin, främst patogener, och att kvantifiera effekten på avkastningen och sjukdomsförekomsten. I det tredje temat använder vi data från verkliga gårdar, samt långliggande växtföljds- och odlingssystemförsök för att utvärdera betydelsen av klimat och odlingssystem för ekosystemtjänster, främst sådana som relaterar till produktion. I det fjärde temat arbetar vi med egenskaper hos stråsäd och hur dessa samverkar med miljö och odlingsåtgärder.  I min forskning samarbetar jag med experter inom växtekologi, markvetenskap, växtpatologi, markmikrobiologi och processmodellering.

Handledning

Jag är huvudhandledare till doktoranderna Moritz Reckling och Elsa Lagerquist, samt biträdande handledare till Tarirai Muoni och Do Van Hung.

Publikationer i urval

Vetenskapligt granskade

Zhou, Z., Palmborg, C., Ericson, L., Dryler, K.,  Lindgren, K.,  Bergkvist, G., Parsons, D. Summary of results of a long-term experiment in Northern Sweden
investigating the balance of leys and annual crops in a cropping system. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science (in press)

Chopin, P., Guindé, L.,  Causeret, F., Bergkvist, G.,  Blazy, J.M. (2018) Integrating stakeholder preferences into assessment of scenarios for electricity production from locally produced biomass on a small island. Renewable Energy (2018), doi:10.1016/j.renene.2018.06.031

Pappa, R., Marinaria, S., Moscatelli, M.C., van der Heijden, M.G.A., Wittwer, R., Campiglia, E., Radicetti, E., Mancinelli, R., Fradgley, N., Pearce, B., Bergkvist, G., Finckh, M.R. (2018) Short-term changes in soil biochemical properties as affected by subsidiary crop cultivation in four European pedo-climatic zones. Soil & Tillage Research 180, 126–136. doi.org/10.1016/j.still.2018.02.019

Ringselle, B., Bertholtz, Magnuski, E., Mangerud, K., Brandsæter, L.O. & Bergkvist, G. (2018) Rhizome fragmentation by vertical discs reduces Elymus repens growth and benefits Italian ryegrass-white clover crops. Front. Plant Sci. 8:2243. doi: 10.3389/fpls.2017.02243

Kolberg, D., Brandsæter, L., Bergkvist, G., Solhaug, K., Melander, B., & Ringselle, B. (2017). Effect of Rhizome Fragmentation, Clover Competition, Shoot-Cutting Frequency, and Cutting Height on Quackgrass (Elymus repens). Weed Science, 1-11. doi:10.1017/wsc.2017.65

J.H. Schmidt, J.H., Bergkvist, G., Campiglia, E., Radicetti, E. Wittwer, R.A., Finckh, M.R. & Hallmann, J. Effect of tillage, subsidiary crops, and fertilization on plant-parasitic nematodes in a range of agro-environmental conditions within Europé. Annals of Applied Biology 171, 477–489. DOI: 10.1111/aab.12389

Nkurunziza, L., Chongtham, I.R.,  Watson, C.A., Marstorp,H., Öborn, I., Bergkvist, G., Bengtsson, J. (2017) Understanding effects of multiple farm management practices on barley performance. European Journal of Agronomy 90, 43–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.003

St-Martin, A., Vico, G.,  Bergkvist, G. & Bommarco, R. (2017) Diverse cropping systems enhanced yield but did not improve yield stability in a 52-year long experiment. Agriculture, Ecosystems and Environment 247 (2017) 337–34.

Watson, C.A., Reckling, M., Preissel, S., Bachinger, J., Bergkvist, G., Tom Kuhlman, T., Lindström, K.,  Nemecek, T.,  Topp, C.F.E., Vanhatalo, A., Zander, P.M., Murphy-Bokern, D. & Stoddard, F.L (2017) Grain legume production and use in European agricultural systems. Advances in Agronomy 144, 235-303. doi.org/10.1016/bs.agron.2017.03.003

Bergkvist, G., Ringselle, B.,  Magnuski, E., Mangerud, K. & Brandsaeter, L.O. (2017) Control of Elymus repens by rhizome fragmentation and repeated mowing in a newly established white clover sward. Weed Research 57, 172–181. DOI: 10.1111/wre.12246

Ringselle, B., Prieto-Ruiz, .I,  Andersson, L.,   Aronsson, H.,  Bergkvist, G. (2017) Elymus repens biomass allocation and acquisition as affected by light and nutrient supply and companion crop competition. Annals of Botany 119, 477-485. doi.org/10.1093/aob/mcw228 

 Chongtham, I.R.,  Bergkvist, G.,  Watson, C.A., Sandström, E., Bengtsson, J. &  Öborn, I. (2017) Factors influencing crop rotation strategies on organic farms with different time periods since conversion to organic production, Biological Agriculture & Horticulture 33, 14-27. DOI: 10.1080/01448765.2016.1174884

Iannetta PP, Young M, Bachinger J, Bergkvist G, Lopez-Bellido RJ, Doltra J, Monti M, Pappa V, Reckling M, Topp CF, Walker R, Rees RM, Watson CA, James EK, Squire GR and Begg GS (2016). A comparative nitrogen balance and productivity analysis of legume and non-legume supported cropping systems: the potential role of biological nitrogen fixation. Front. Plant Sci. 7:1700. doi: 10.3389/fpls.2016.01700 

Tidåker, P., Bergkvist, G., Bolinder, M., Eckersten, H., Johnsson, H., Kätterer, T., Weih, M. (2016)  Estimating the environmental footprint of barley with improvednitrogen uptake efficiency—a Swedish scenario study. European Journal of Agronomy 80, 45–54.

Reckling, M., Bergkvist, G., Watson, C.A., Stoddard, F.L.,Zander, P.M.,Walker, RL., Pristeri, A.,Toncea, I. and BachingerJ. (2016) Trade-offs between economic and environmental impacts of introducing legumes into cropping systems. Frontiers in Plant Science 7:669. doi: 10.3389/fpls.2016.00669

Reckling, M., Hecker, J-M., Bergkvist, G., Watson, C.,  Zander, P., Schläfke, N.,  Stoddard, F.L.,  Eory, V.,  Topp, C.F.E.,  Maire, J. & Bachinger, J.  (2016) A cropping system assessment framework: Assessing legumes at the cropping system scale. European Journal of Agronomy 76, 186–197. doi:10.1016/j.eja.2015.11.005

Ringselle, B., Bergkvist, G., Aronsson, H. & Andersson. L. (2016) Importance of timing and repetition of stubble cultivation for post-harvest control of Elymus repens. Weed Research 56, 41-49.

Asplund, L., Bergkvist, G. &  Weih, M. (2016) Functional traits associated with nitrogen use efficiency in wheat.  Acta Agriculture Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 66, 153-169. DOI: 10.1080/09064710.2015.1087586

 

Publikationer riktade till jordbruksnäring och allmänhet

Tidåker, P., Rosenqvist, H., Gunnarsson, C. & Bergkvist, G. (2016) Räkna med vall: Hur påverkas ekonomi och miljö när vall införs i spannmålsdominerade växtföljder? JTI-rapport 2016, Lantbruk & Industri nr 445. pp. 69.

Bergkvist, G., Rosenqvist, H. & Tidåker, P. (2016) Räkna med vallen i växtföljden.  Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 69. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2016. Växtodling - ett kunskapskrävande uppdrag. kapitel i: Jorden vi ärvde - vad gör vi med den? Mark-vatten-mat-miljö. Johansson, B., Jonsell, L., Prage, L., Öbrink, G. (Red.). Uppsala Senioruniversitetet Rapport 20, 32-36. ISSN 1650-7207

Bergkvist, G. 2016. Aktiv N-anpassning en väg till större höstveteskördar. I: Inför höstbruket 2016 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 26-31.

Bergkvist, G. 2015. Proteininlagring i korn och vete - årets läxa.  Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 68. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2015. Beståndsuppbyggnad för stora stråsädesskördar. Arvensis 8, 30-31.

Arvidsson, J., Bergkvist, G., Nkurunziza, L. Friberg, H. 2015. Anpassa bearbetningen till höstvete efter förfrukt. I: Inför höstsådden 2015 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 8-11.

Bergkvist, G. 2014. Vad krävs för att få 15 ton höstvete? Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 67. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2014. 2-hjärtbladigt ger 1 ton extra. I: Inför höstbruket 2014 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 4-7.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: 018-672910, 070-3443462
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala