CV-sida

Göran Bergkvist

Göran Bergkvist
Professor i ogräsekologi och ogräsreglering som undervisar och forskar om ogräsreglering och växtproduktion i ett odlingssystemperspektiv, samt samspelet mellan ogräs, gröda och den omgivande miljön.

Presentation

Jag ansvarar sedan juli 2021 för ämnesområdet ogräsekologi och ogräsreglering vid institutionen för växtproduktionsekologi och har ett förflutet som universitetslektor och forskare i växtodlingslära med fokus på odlingssystem. Jag är vicedekan för jordbruksvetenskap vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, ordförande i SLUs Odlingssystemplattform, ordförande i FältForsk, som är ett samarbetsorgan mellan intressenter inom fältforskningsverksamhet, ordförande i styrgruppen för långliggande försök, ordförande i styrgruppen för SLU Lövsta fältforskningsstation och ordförande i Regional jordbruksforskning för norra Sverige.

Undervisning

Jag undervisar i grundläggande och avancerade kurser som relaterar till växtodlingslära. Mina undervisningsämnen är förutsättningar för odling, odling av ettåriga grödor, konkurrens i kortvariga bestånd, ogräsekologi, växtföljder, odlingssystem etc.  Jag handleder fem doktorander.

Forskning

De forskningsprojekt där jag medverkar kan delas in i fyra samverkande teman. I det första temat arbetar vi med hypotesen att det är möjligt att ersätta insatsmedel som kväve, herbicider och intensiv jordbearbetning genom att använda ekologiska tjänster förmedlade av bottengrödor och täckgrödor, så kallade servivegrödor. I tropiska system arbetar vi dessutom med konturodling och samodling med träd som verktyg. Vi studerar konkurrens mellan arter,  ogräsens populationsdynamik, kvävedynamik, påverkan på grödornas avkastning och hälsa, erosion med mera. Målet är att utveckla hållbara odlingsystem som har litet behov av pesticider, främst herbicider, och tung jordbearbetning. I det andra temat har vi som mål att öka kunskaperna om grödor och odlingen av dessa för att skapa ekologiska och ekonomiska mervärden med målet att diversifiera svenskt jordbruk och därmed göra det mindre sårbart och beroende av insatsmedel. Just nu är jag involverad i projekt med sojabönor, lupin och kulturspannmål. I det tredje temat använder vi data från verkliga gårdar, samt långliggande växtföljds- och odlingssystemförsök för att utvärdera betydelsen av klimat och odlingssystem för förekomsten av ogräs och ekosystemtjänster, främst sådana som relaterar till produktion. I det fjärde temat arbetar vi med egenskaper hos stråsäd och hur dessa samverkar med miljö och odlingsåtgärder, bland annat vad det gäller förmågan att konkurrera med ogräs.  I min forskning samarbetar jag med experter inom växtekologi, samhällsvetenskaper, markvetenskap, växtpatologi, livsmedelsvetenskap, markmikrobiologi och processmodellering för att kunna addressera frågor på fält-, gårds- och samhällsnivå.

Handledning

Jag är  biträdande handledare till Rafaelle Reumaux, Pham Huu Thuong,  Fatima El Koscht, Miguel Romero och Mahmoud Suliman. Följande har disputerat under min handledning: Tove Ortman (2024, huvudhandledare), Elsa Lagerquist (2023, huvudhandledare), Do Van Hung (2023, biträdande handledare), Tarirai Muoni (2019, biträdande), Moritz Reckling (2018, huvudhandledare), Raj Chongtham (2016, biträdande), Björn Ringselle (2015, biträdande), Linnea Asplund (2014, biträdande), Shakhawat Hossain (2013, biträdande) och Lena Engström (2010, biträdande). Post doktorer under min handledning:  Darwin Hickman (2022-), Eirini Daouti (2022-2024), James Ajal (2022-), Pierre Chopin (2017-2020), Marcos Lana (2017-2019) och Björn Ringselle (2015-2017).

Publikationer i urval

Vetenskapligt granskade

Lagerquist, E., Vogeler, I., Kumar, U., Bergkvist, G., Lana, M., Watson, C.A., Parsons,D. (2024) Assessing the effect of intercropped leguminous service crops on main crops and soil processes using APSIM NG. Agricultural Systems 216,
https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.103884.

Reumaux, R., Chopin, P. Bergkvist, G.,  Watson, C.A. and Öborn, I. (2023) Land Parcel Identification System (LPIS) data allows identification of crop sequence patterns and diversity in organic and conventional farming systems. European Journal of Agronomy 149 126916. https://doi.org/10.1016/j.eja.2023.126916

Johan Nilsson, J., El Khosht, F.F., Bergkvist, G., Öborn, I. and Tidåker, P. (2023) Effect of short-term perennial leys on life cycle environmental performance of cropping systems: An assessment based on data from a long-term field experiment, European Journal of Agronomy, 149, 126888. https://doi.org/10.1016/j.eja.2023.126888.

Ringselle, B.,Brandsæter, L.O., Mangerud, K. and Bergkvist, G. (2023) Vertical rhizome disking to reduce Elymus repens (quackgrass) abundance in grass-clover leys. Crop Protection 172, 106301. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106301

Ortman, T., Sandström, E., Bengtsson, J., Watson, C. A. and Bergkvist, G. (2023) Farmers’ motivations for landrace cereal cultivation in Sweden. Biological Agriculture & Horticulture. doi.org/10.1080/01448765.2023.2207081

Chopin, P., Menegat, A., Bergkvist, G., Dahlke, S., ·  Jäck, O., ·  Karlsson, I.,·Lana, M.,·  Ortman, T., ·  Reumaux, R., ·  Öborn, I. and · Watson, C.A. (2023) The reflection of principles and values in worldwide organic agricultural research viewed through a crop diversification lens. A bibliometric review. Agron. Sustain. Dev. 43, 23 (2023). https://doi.org/10.1007/s13593-023-00875-y

Boetzl, F. A., Douhan Sundahl, A., Friberg, H., Viketoft, M., Bergkvist, G., & Lundin, O. (2023). Undersowing oats with clovers supports pollinators and suppresses arable weeds without reducing yields. Journal of Applied Ecology, 00, 1–10. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14361

Do, V.H., La, N., Bergkvist, G., Dahlin, A.S., Mulia, R.,  Nguyen, V.T., Öborn, I. (2023) Agroforestry with contour planting of grass contributes to terrace formation and conservation of soil and nutrients on sloping land, Agriculture, Ecosystems & Environment 345, 108323. https://doi.org/10.1016/j.agee.2022.108323.

Reckling, M., Albertsson, J., Vermue, A., Carlsson, G., Watson, C. A., Justes, E., Bergkvist, G., Jensen, E.S., Topp, C. F. E. (2022) Diversification improves the performance of cereals in European cropping systems. Agron. Sustain. Dev. 42, 118. https://doi.org/10.1007/s13593-022-00850-z

Taab, A., Khazaie, M.,  Andersson, L., Bergkvist, G. & Radicetti, E. (2023) Ecological intensification using Persian clover to support weed management in winter wheat under semiarid conditions. Crop Protection 164, 106142.

Ulukan, D., Bergkvist, G., Lana, M., Fasse, A., Mager, G., Öborn, I. & Chopin, P. (2022) Combining sustainable livelihood and farm sustainability approaches to identify relevant intensification options: Implications for households with crop-based and gathering-based livelihoods in Tanzania. Ecological Indicators 144 (2022) 109518. doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109518.

Lagerquist, E., Menegat, A., Dahlin, A.S., Parsons, D., Watson, C., Ståhl, P., Gunnarsson, A., Bergkvist, G. (2022)Temporal and Spatial Positioning of Service Crops in Cereals Affects Yield andWeed Control. Agriculture 12, 1398. https://doi.org/ 10.3390/agriculture12091398

Kumar U., Halling, M., Parsons , D., Bergkvist, G., Morel, J.,  Vogeler, I., Geladi, P. and  Hetta, M. (2022) Dynamics and plasticity of agronomic performance and nutritive quality traits in forage maize at high latitudes. European Journal of Agronomy 138, 126532. https://doi.org/10.1016/j.eja.2022.126532

Muoni, T., Jonsson, M., Duncan, A.J., Watson, C.A., Bergkvist, G., Barnes, A.P., Öborn, I. (2022) Effects of management practices on legume productivity in smallholder farming systems in sub‐Saharan Africa. Food and Energy Security. doi:10.1002/fes3.366

Morel, J., Kumar, U., Ahmed, M., Bergkvist, G., Lana, M., Halling, M., Parsons, D. (2021) Quantification of the Impact of Temperature, CO2, and Rainfall Changes on Swedish Annual Crops Production Using the APSIM Model. Frontiers in Sustainable Food Systems 5. doi:10.3389/fsufs.2021.665025

A. P. Barnes, T. Muoni, I. Öborn, G. Bergkvist, G. Nziguheba, C. A. Watson, B. Vanlauwe & A. J. Duncan (2021) Measuring household legume cultivation intensity in sub-Saharan Africa, International Journal of Agricultural Sustainability, DOI: 10.1080/14735903.2021.1910418

Chopin, P., Mubaya, C.P., Descheemaeker, K. Öborn, I and Bergkvist, G. (2021) Avenues for improving farming sustainability assessment with upgraded tools, sustainability framing and indicators. A review. Agron. Sustain. Dev. 41, 19. https://doi.org/10.1007/s13593-021-00674-3

Kumar, U., Morel, J., Bergkvist, G., Palosuo, T., Gustavsson, A.-M., Peake, A., Brown, H., Ahmed, M.; and Parsons, D. (2021)Comparative analysis of phenology algorithms of the spring barley model in APSIM 7.9 and APSIM Next Generation: a case study for high latitudes. Plants 10, 443. https://doi.org/10.3390/ plants10030443

Do, V.H, La, N., Mulia, R., Bergkvist, G., Dahlin, A.S. , Nguyen, V.T,  Pham, H.T. and Öborn, I. (2020) Fruit tree-based agroforestry systems for
smallholder farmers in northwest Vietnam—a quantitative and qualitative assessment. Land 9, 451; doi:10.3390/land9110451

Morel, J., Parsons, D., Halling, M.A., Kumar, U., Peake , A., Bergkvist, G. Brown, H. and Hetta , M. (2020) Challenges for Simulating Growth and Phenology of Silage Maize in a Nordic Climate with APSIM. Agronomy 2020, 10, 645; doi:10.3390/agronomy10050645

Nkurunziza, L., Watson, C.A., Öborn, I, Smith, H.G., Bergkvist, G., Bengtsson, J. (2020) Socio-ecological factors determine crop performance in agricultural systems. Scientific Reports 10:4232. DOI: 10.1038/s41598-020-60927-1

Dahlin, I., Kiær, L.P., Bergkvist, G., Weih, M. &  Ninkovic, V. (2020) Plasticity of barley in response to plant neighbors in cultivar mixtures. Plant and Soil  447, 537–551. doi.org/10.1007/s11104-019-04406-1

Reckling, M., Bergkvist, G., Watson, C.A., Stoddard, F.L. and  Bachinger, J. (2020) Re-designing organic grain legume cropping systems using systems agronomy. European Journal of Agronomy 112. doi.org/10.1016/j.eja.2019.125951

Friberg, H., Persson, P., Funck Jensen, D. and  Bergkvist, G. (2019) Preceding crop and tillage system affect winter survival of wheat and the fungal communities on young wheat roots and in soil. FEMS Microbiology Letters, fnz189, https://doi.org/10.1093/femsle/fnz189

Muoni, T.,  Koomson, E., Öborn, Marohn, C., Watson, C.A., Bergkvist, G.,   Barnes, A.P.,  Cadisch, G. and Duncan, A.J. (2019) Reducing soil erosion in smallholder farming systems in east Africa through the introduction of different crop types.  Experimental Agriculture, 1–13. doi:10.1017/S0014479719000280

Reimer, M.,  Ringselle, B., Bergkvist, G., Westaway, S, Wittwer, R., Baresel, J.P., 7, van der Heijden, M.G.A., Mangerud, K., Finckh, M.R. and Brandsæter, L.O. (2019) Interactive effects of subsidiary crops and weed pressure in the transition period to non-inversion tillage, a case study of six sites across northern and central Europe.  Agronomy  9, 495. doi:10.3390/agronomy9090495

Muoni, T.,  Barnes, A.P., Öborn, I., Watson, C.A., Bergkvist, G.,  Shiluli, M. & Duncan, A.J. (2019) Farmer perceptions of legumes and their functions in smallholder farming systems in east Africa, International Journal of Agricultural Sustainability, DOI: 10.1080/14735903.2019.1609166

Chopin, P, Bergkvist, G., Hossard, L. (2019) Modelling biodiversity change in agricultural landscape scenarios - A review and prospects for future research. Biological Conservation 235, 1-17. doi.org/10.1016/j.biocon.2019.03.046

Reckling, M, Döring, T. F., Bergkvist, G., Stoddard, F. L., Watson, C. A., Seddig, S., Chmielewski, F.-M., and Bachinger, J. (2018). Grain legume yields are as stable as other spring crops in long-term experiments across northern Europe. Agronomy for Sustainable Development, 38:63.

Zhou, Z., Palmborg, C., Ericson, L., Dryler, K., Lindgren, K., Bergkvist, G., Parsons, D. (2018) A 60-years old field experiment demonstrates the benefit of leys in the crop rotation, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science . 69, 36–42. DOI: 10.1080/09064710.2018.1492010

Chopin, P., Guindé, L.,  Causeret, F., Bergkvist, G.,  Blazy, J.M. (2018) Integrating stakeholder preferences into assessment of scenarios for electricity production from locally produced biomass on a small island. Renewable Energy (2018), doi:10.1016/j.renene.2018.06.031

Pappa, R., Marinaria, S., Moscatelli, M.C., van der Heijden, M.G.A., Wittwer, R., Campiglia, E., Radicetti, E., Mancinelli, R., Fradgley, N., Pearce, B., Bergkvist, G., Finckh, M.R. (2018) Short-term changes in soil biochemical properties as affected by subsidiary crop cultivation in four European pedo-climatic zones. Soil & Tillage Research 180, 126–136. doi.org/10.1016/j.still.2018.02.019

Ringselle, B., Bertholtz, Magnuski, E., Mangerud, K., Brandsæter, L.O. & Bergkvist, G. (2018) Rhizome fragmentation by vertical discs reduces Elymus repens growth and benefits Italian ryegrass-white clover crops. Front. Plant Sci. 8:2243. doi: 10.3389/fpls.2017.02243

Kolberg, D., Brandsæter, L., Bergkvist, G., Solhaug, K., Melander, B., & Ringselle, B. (2017). Effect of Rhizome Fragmentation, Clover Competition, Shoot-Cutting Frequency, and Cutting Height on Quackgrass (Elymus repens). Weed Science, 1-11. doi:10.1017/wsc.2017.65

J.H. Schmidt, J.H., Bergkvist, G., Campiglia, E., Radicetti, E. Wittwer, R.A., Finckh, M.R. & Hallmann, J. Effect of tillage, subsidiary crops, and fertilization on plant-parasitic nematodes in a range of agro-environmental conditions within Europé. Annals of Applied Biology 171, 477–489. DOI: 10.1111/aab.12389

Nkurunziza, L., Chongtham, I.R.,  Watson, C.A., Marstorp,H., Öborn, I., Bergkvist, G., Bengtsson, J. (2017) Understanding effects of multiple farm management practices on barley performance. European Journal of Agronomy 90, 43–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.003

St-Martin, A., Vico, G.,  Bergkvist, G. & Bommarco, R. (2017) Diverse cropping systems enhanced yield but did not improve yield stability in a 52-year long experiment. Agriculture, Ecosystems and Environment 247 (2017) 337–34.

Watson, C.A., Reckling, M., Preissel, S., Bachinger, J., Bergkvist, G., Tom Kuhlman, T., Lindström, K.,  Nemecek, T.,  Topp, C.F.E., Vanhatalo, A., Zander, P.M., Murphy-Bokern, D. & Stoddard, F.L (2017) Grain legume production and use in European agricultural systems. Advances in Agronomy 144, 235-303. doi.org/10.1016/bs.agron.2017.03.003

Bergkvist, G., Ringselle, B.,  Magnuski, E., Mangerud, K. & Brandsaeter, L.O. (2017) Control of Elymus repens by rhizome fragmentation and repeated mowing in a newly established white clover sward. Weed Research 57, 172–181. DOI: 10.1111/wre.12246

Ringselle, B., Prieto-Ruiz, .I,  Andersson, L.,   Aronsson, H.,  Bergkvist, G. (2017) Elymus repens biomass allocation and acquisition as affected by light and nutrient supply and companion crop competition. Annals of Botany 119, 477-485. doi.org/10.1093/aob/mcw228 

 Chongtham, I.R.,  Bergkvist, G.,  Watson, C.A., Sandström, E., Bengtsson, J. &  Öborn, I. (2017) Factors influencing crop rotation strategies on organic farms with different time periods since conversion to organic production, Biological Agriculture & Horticulture 33, 14-27. DOI: 10.1080/01448765.2016.1174884

Iannetta PP, Young M, Bachinger J, Bergkvist G, Lopez-Bellido RJ, Doltra J, Monti M, Pappa V, Reckling M, Topp CF, Walker R, Rees RM, Watson CA, James EK, Squire GR and Begg GS (2016). A comparative nitrogen balance and productivity analysis of legume and non-legume supported cropping systems: the potential role of biological nitrogen fixation. Front. Plant Sci. 7:1700. doi: 10.3389/fpls.2016.01700 

Tidåker, P., Bergkvist, G., Bolinder, M., Eckersten, H., Johnsson, H., Kätterer, T., Weih, M. (2016)  Estimating the environmental footprint of barley with improvednitrogen uptake efficiency—a Swedish scenario study. European Journal of Agronomy 80, 45–54.

Reckling, M., Bergkvist, G., Watson, C.A., Stoddard, F.L.,Zander, P.M.,Walker, RL., Pristeri, A.,Toncea, I. and BachingerJ. (2016) Trade-offs between economic and environmental impacts of introducing legumes into cropping systems. Frontiers in Plant Science 7:669. doi: 10.3389/fpls.2016.00669

Reckling, M., Hecker, J-M., Bergkvist, G., Watson, C.,  Zander, P., Schläfke, N.,  Stoddard, F.L.,  Eory, V.,  Topp, C.F.E.,  Maire, J. & Bachinger, J.  (2016) A cropping system assessment framework: Assessing legumes at the cropping system scale. European Journal of Agronomy 76, 186–197. doi:10.1016/j.eja.2015.11.005

Ringselle, B., Bergkvist, G., Aronsson, H. & Andersson. L. (2016) Importance of timing and repetition of stubble cultivation for post-harvest control of Elymus repens. Weed Research 56, 41-49.

Asplund, L., Bergkvist, G. &  Weih, M. (2016) Functional traits associated with nitrogen use efficiency in wheat.  Acta Agriculture Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 66, 153-169. DOI: 10.1080/09064710.2015.1087586

 

Publikationer riktade till jordbruksnäring och allmänhet

Ortman, T., Bergkvist, G. (2024) Mångfunktionaliteten kan göra lantsorter av vårvete konkurrenskraftiga. Ekologisk försöksrapport 2023, sida 30-33.

Bergkvist, G., Lagerquist, E.,  Ståhl, P., Gunnarsson, A., Menegat, A. (2021) Halva ytan bearbetas - odlingssystem med radhackning, bandsådd, bandsprutning och mellangrödor. Slutrapport SLF projekt 0-17-20-958.

Aronsson, H., Ernfors, M., Kätterer, T., Bolinder, M., Svensson, S-E., Hansson, D., Prade, T., Bergkvist, G. (2023). Mellangrödor i växtföljden – för kolinlagring och effektivt kväveutnyttjande. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 179)

Nilsson, J., El Khosht, F.F., Bergkvist, G., Öborn, I., Tidåker, P. (2022) Vall i växtföljd för minskad klimatpåverkan – Avkastning och klimatpåverkan i långliggande fältförsök. Ley in crop rotations for climate change mitigation  – Yield and climate impact in long term field trials. Mistra Food Futures Report #2. https://mistrafoodfutures.se/content/uploads/2022/11/mistra-food-futures-report-2-web.pdf

Lagerquist, E., Bergkvist, G., Ståhl, P. 2020. Odlingssystem utan tung bearbetning och med reducerad herbicidanvändning. I Sverigeförsöken 2020, sida 104-108.

Lagerquist, E., Bergkvist, G., Ståhl P. 2020. Odlingssystem med mellangrödor och utan tung bearbetning. I Arvensis nr 7, 2020, sida 15-19.

Lagerquist, E., Gunnarsson, A., Ståhl, P., Bergkvist, G. 2019. Odlingssystem utan tung bearbetning. I Sverigeförsöken 2019, sida 278-282.

Lagerquist, E., Begkvist, G., Gunnarsson, A., Ståhl, P. 2019. Halva ytan – nytt odlingssystem utan tung jordbearbetning. I Ekologisk försöksrapport 2019, sida 6-10.

Spörndly, R., Bergkvist, G., Nilsdotter-Linde, N. och Eriksson, T. (2019) Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist. SLU Future Food Reports 6. Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food.

Spörndly, R., Bergkvist, G., Nilsdotter-Linde, N. och Eriksson, T. (2019) Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist. Svenska vallbrev 3, Svenska vallföreningen. Sidorna 3-4.

Bergkvist, G. 2018. Hög värme stressade spannmålen 2018. Växtpressen 2, 11-13.

Bergkvist, G. 2018. Juniregnen gynnade sena sidoskotten. Lantmannen 11, 26-27.

Tidåker, P., Rosenqvist, H., Gunnarsson, C. & Bergkvist, G. (2016) Räkna med vall: Hur påverkas ekonomi och miljö när vall införs i spannmålsdominerade växtföljder? JTI-rapport 2016, Lantbruk & Industri nr 445. pp. 69.

Bergkvist, G., Rosenqvist, H. & Tidåker, P. (2016) Räkna med vallen i växtföljden.  Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 69. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2016. Växtodling - ett kunskapskrävande uppdrag. kapitel i: Jorden vi ärvde - vad gör vi med den? Mark-vatten-mat-miljö. Johansson, B., Jonsell, L., Prage, L., Öbrink, G. (Red.). Uppsala Senioruniversitetet Rapport 20, 32-36. ISSN 1650-7207

Bergkvist, G. 2016. Aktiv N-anpassning en väg till större höstveteskördar. I: Inför höstbruket 2016 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 26-31.

Bergkvist, G. 2015. Proteininlagring i korn och vete - årets läxa.  Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 68. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2015. Beståndsuppbyggnad för stora stråsädesskördar. Arvensis 8, 30-31.

Arvidsson, J., Bergkvist, G., Nkurunziza, L. Friberg, H. 2015. Anpassa bearbetningen till höstvete efter förfrukt. I: Inför höstsådden 2015 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 8-11.

Bergkvist, G. 2014. Vad krävs för att få 15 ton höstvete? Meddelande från södra jordbruksförsöksdistriktet, Nr 67. Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagarna i Växjö.

Bergkvist, G. 2014. 2-hjärtbladigt ger 1 ton extra. I: Inför höstbruket 2014 (Blomquist Red.). Väderstad AB, Väderstad, Sverige. Sidorna 4-7.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Ogräsekologi
Telefon: +4618672910, +46703443462
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala