CV-sida

Göran Birgersson

Presentation

Eftersom mitt ämne är Kemisk Ekologi, är jag intresserad av den kemiska kommunikation som alla levande varelser använder. Särskilt den kommunikation som sker med små, luftburna, organiska molekyler, det vi i dagligt tal kallar dofter.

Insekter använder dofter vid olika val i sina liv: det gäller t.ex. att hitta mat, sexualpartner och äggläggningsplatser. Just valet av äggläggningsplats är ett mycket kritiskt steg för en insektshona, och det gäller för såväl växtätare, liksom insekter som äter andra insekter.

Undervisning

Doktorandkurser

Analytical Methods in Chemical Ecology, 6ECTS

Analytical and Quantitative GC-MS, 3ECTS (Life Science Research School, Lunds Universitet)

Analytical Methods och Biosynthesis of Pheromones Insect Chemical Ecology vid SLU

Fördjupningskurser

Analytical Methods och Biosynthesis of Pheromones Insect Chemical Ecology

Baskurser

Allmän och Oorganisk kemi, 5ECTS på Tring-programmet, åk-1, BI1265

Organisk kemi och Livets molekyler, 2ECTS på Tring-programmet, åk-1, BI1263

Kemi, 7½ECTS på Hortonom-programmet, åk-1 & åk-2, BI1262

Forskning

Min egen forskning är doftkommunikationen hos barkborrar, särskilt hur den utnyttjas av deras naturliga fiender. Ett barkborreangripet träd doftar annorlunda än ett oangripet, och detta lockar bl.a. honor av styltflugor och parasitoider (små steklar) att lägga sina ägg i trädet. När äggen kläcks kommer deras larver att äta upp barkborrelarverna. Min forskning är att avslöja de dofter som först lockar barkborrarna fiender till det angripna trädet och sedan får dem att hitta de gömda barkborrelarverna under barken.

Sedan 2016 innehar ja' ett Formas-finansierat project för att undersöka styltflugornas identifiering av sina värddjur, barkborrarna.

Inom Linnéprogrammet Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution var jag ansvarig för de kemiska analyserna, och därmed involverad i många olika forskningsprojekt.

Bakgrund

Fil.Kand. Göteborgs Universitet 1980

Fil.Dr. i Kemisk Ekologi vid Göteborgs Universitet 1988

Postdoc i Skogsentomologi vid University of Georgia, Athens, GA, USA 1988-1990

Docent i Kemisk Ekologi vid Göteborgs Universitet 1993

Professor i Kemisk Ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet 2011

 


Kontaktinformation