CV-sida

Gudrun Rabenius

Gudrun Rabenius

Presentation

Född i Uppsala 1957.
Studerade landskapsarkitektur på SLU, Ultuna 1979-1981, Alnarp 1981-1982.

1982-1984- Det Kongelige Danske Kunstakademi, specialelev hos Professor Sven-Ingvar Andersson, By och Landskab, Institut for Bygningskunst.

Yrkesverksam som projekterande landskapsarkitekt sedan 1984-2016 inom några olika konsultföretag, senast hos Landskapslaget AB 2001-2016. Som ansvarig handläggande landskapsarkitekt har jag främst jobbat med gestaltning och detaljprojektering. Jag har varit med och genomfört mer än väl över hundra projekt inom offentliga såväl som privata rum och även med utredningar och planering i tidiga skeden.
Studerade måleri och skulptur på Ölands Skogsby Målarskola 1987-1989 och har parallellt med landskapandet varit verksam som konstnär, illustratör och scenograf.

Undervisning

Universitetsadjunkt på SLU sedan augusti 2016. Undervisar och handleder i ett flertal kurser på landskapsarkitektprogrammet, i LING programmet och i LASU programmet.

Handledning

Handleder och examinerar masterarbeten i landskapsarkitektur.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672579, +46730897035
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala