CV-sida

Gulaim Seisenbaeva

Gulaim Seisenbaeva

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Oorganbionanotek
Telefon: 018-672994, 073-6143161
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala