CV-sida

Gulaim Seisenbaeva

Gulaim Seisenbaeva

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Oorganisk och fysikalisk kemi
Telefon: +4618-72994, +46736143161
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala