CV-sida

Gunilla Jacobsson

Gunilla Jacobsson
Jag arbetar som försökstekniker på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Detta innebär att jag arbetar både praktiskt ute i fält men även på datasidan i institutionens olika forskningsprojekt. Utöver detta så sköter jag även institutionens hemsidor och har även en del andra datatekniska arbetsuppgifter.

Kontaktinformation
Försökstekniker vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4651167217
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: