CV-sida

Håkan Olsson

Håkan Olsson

Samverkan

Ledamot av Geodatarådet, utsedd av regeringen som representant för universitet och högskolor. 

Medlem i strygruppen för den nya nationella laserskanningen.

Bakgrund

Landskapsarkitekt SLU 1982. Studier i matematik, statistik, datavetenskap, geografi och fjärranalys vid Uppsala och Lunds universitet samt KTH 1977-1985. Skoglig doktor i fjärranalys, SLU, 1994.

 

Handledning

Huvudhandledare för två doktorander i skoglig fjärranalys.