CV-sida

Hanna Bäckström

Hanna Bäckström
Chef för enheten för extern kommunikation och marknadsföring.

Presentation

På enheten ingår verksamheterna evenemangskoordinering, externwebb, miljöanalys, press och media, studentrekrytering och UDS. Vid sidan om arbetet med att leda enheten arbetar jag framförallt med studentrekryteringsfrågor. 

Bakgrund

2014- SLU
2011-2014 Head of Marketing and Communication på Advokatfirman Delphi
2009-2011 Marknadschef på Exceed
2007-2009 Researcher, kommunikationsarbete på Avanza bank
2005-2007 Fondavdelningen på Avanza bank
2001-2002 Fondavdelningen på Skandiabanken

2008-2009 Berghs School of Communication
2007 Fil. Mag. i nationalekonomi från Uppsala universitet.
2002-2003 Utbytesstudier på Illinois State University motsvarande företagsekonomi B samt nationalekonomi B.

Relaterade sidor: