CV-sida

Hanna Sassner

Hanna Sassner
Prefekt för institutionen för biosystem och teknologi samt forskare i tillämpad etologi med fokus på djurmiljö och djurvälfärd.

Presentation

Jag är biolog och disputerad i etologi/försöksdjursvetenskap (SLU, 2004) och har arbetat med tillämpad etologi, djurhållning och djurvälfärd på ett flertal olika djurslag numera framförallt häst.

Har tidigare arbetat vid Hästnäringens Riksanläggningar och Flyinge AB där jag varit forskningsansvarig och lärare på Hippologprogrammet, SLU och flera YH-utbildningar och har även arbetat som programansvarig och samordnare för riksanläggningarnas hovslagarutbildningar. Tidigare har jag även arbetat som djurskyddshandläggare på Jordbruksverket och som djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen.

Sedan 2019 arbetar jag som prefekt och forskare på Institutionen för Biosystem och Teknologi i Alnarp. 

Undervisning

I min undervisning är jag knuten som extern resurs till Avdelningen för Antrozoologi och Tillämpad Etologi vid Institutionen för Husdjurens Miljö och Hälsa, SLU Skara där jag undervisar i bland annat tillämpad etologi, djurvälfärd och djurhållning.

Jag handleder examensarbeten på bland annat Veterinärprogrammet, Husdjursagronomprogrammet och Etologi och Djurskyddsprogrammet. Har även arbetat som kursledare och examinator på Hippologprogrammet. Jag handleder även Mastersstudenter i främst Animal Science.

Forskning

Tillsammans med Jenny Yngvesson, SLU och filosofen Petra Andersson på Göteborgs Universitet har vi nyligen avslutat ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Hästforskning om hästhållningens effekt på hästvälfärd, säkerhet och arbetsmiljö på svenska ridskolor

www.slu.se/forskning/kunskapsbank/publicerat/hastnotiser/halsan-hos-svenska-ridskolehastar-paverkas-av-inhysningssystem/

Handledning

Jag är biträdande handledare åt Linda Kjellberg i doktorandprojektet ”Horses in an active open barn system – Behaviour and Welfare” som undersöker aktiv grupphästhållning av häst på Ridskolan Strömsholm/SLU

hastsverige.se/hastens-miljo/inhysning/aktiv-grupphasthallning/

Publikationer i urval

www.researchgate.net/profile/Hanna_Sassner


Kontaktinformation

Prefekt, Forskare vid Biosystem och teknologi
Telefon: +46733240761, +46733240761
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: