CV-sida

Helena Eriksson

Helena Eriksson

Presentation

Jag arbetar som miljörådgivare vid Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat som syftar till att bidra till ökad integrering av miljö- och klimatperspektiv i alla sektorer och länder inom det svenska utvecklingssamarbetet. Detta är ett samarbete mellan SLU – Avdelningen för miljöintegrering, Institutionen för stad och land - och Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GU.

Det är ett skiftande arbete från dag till dag beroende på uppdrag från Sida. Det kan handla om analys, värdering och sammanställning av fakta och policys inom miljö och klimatområdet; metoder och rådgivning till Sida för att integrera dessa aspekter hos samarbetspartners, undervisning och partnerskapsutveckling.

Jag är utbildad biolog (MSc från Uppsala och Oxford universitet; Licentiat från Institutionen för ekologi, SLU - miljöeffekter av insekticider i bekämpning av ökengräshoppan (Schistocerca gregaria) och har arbetat med humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete inom hållbart naturresursnyttjande och klimat. Jag har främst arbetat utomlands, i samarbetsländer såsom Botswana, Naminia, Niger, Sudan och VästBanken och Gaza, eller gett landsstöd från huvudkontor (FAO/FN, Världsbanken, IUCN och WWF International).

Länkar

www.sidaenvironmenthelpdesk.se

 


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618671988, +46730523743