CV-sida

Holger Dettki

Holger Dettki

Kontaktinformation

Forskare FLK vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg
Telefon: +4618672574, +46730487872
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala, Uppsala