CV-sida

Holger Dettki

Holger Dettki

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för vilt, fisk och miljö Forskare FLK vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg
Telefon: +4618672574, +46730487872
Postadress:
Inst för vilt, fisk och miljö
901 83 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala, Umeå