CV-sida

Inger Åhman

Inger Åhman
Klicka på ‘In English’ för att se denna CV-sida

Kontaktinformation
Extern_resurs vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +46702938927
Arbetsbeskrivning: Aktuell forskning: Växtförädling för ökad sjukdomsresistens i stråsäd. Molekylära markörer i resistensförädling. Riktad mutagenes av mottaglighetsgener för ökad sjukdoms- och bladlusresistens i fler olika grödor.
Postadress:
Slottsvägen 5, Box 88
230 53 ALNARP
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp