CV-sida

Inger Åhman

Inger Åhman
Klicka på ‘In English’ för att se denna CV-sida

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för växtförädling
Telefon: 040-415240
Arbetsbeskrivning: Aktuell forskning: Växtförädling för ökad sjukdomsresistens i stråsäd. Molekylära markörer i resistensförädling. Riktad mutagenes av mottaglighetsgener för ökad sjukdoms- och bladlusresistens i fler olika grödor.
Postadress:
Växtförädling, Box 101
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp