CV-sida

Ingrid Altamirano

Ingrid Altamirano
Extern resurs

Presentation

Mellan 2021 -2023 jobbade jag inom aktionsforskningsprojektet "Ungdomars perspektiv på användning, värde och nyttan av stadens blågröna infrastruktur."

Tidigare har jag arbetat med tvärvetenskaplig forskning vid Center for Interdisciplinary Research in Sciences and Humanities (CEIICH) i Mexiko, där jag var forsknings- och projektassistent inom programmet "The world in the 21st century." Våra forskningsämnen var geopolitik, geoekonomi, globalisering, global vs lokal användning och tillgång till naturresurser, klimatförändringar och förhållandet mellan teknologisk utveckling och hållbarhet.

Jag har ägnat hela mitt vuxna liv åt att arbera med utbildning. Detta har jag gjort i olika sammanhang, exempelvis inom studieförbund, på kommunala skolor samt andra lärosäten och fora i Sverige, Danmark, Japan och Mexiko.

Jag har jobbat som forskningsassistent, projektkoordinator, universitetsadjunkt och lärarvikarie, varit verksam som utbildningsadministratör, antagningshandläggare, studievägledare och utbildningskoordinator, samt jobbat ideellt inom ett flertal organisationer. 

 

Undervisning

Vid SLU

HT2022, HT2023

Forest and Landscape Governance

 

Internationell erfarenhet

Roskilde universitet

Augusti 2016 - januari 2017

Planering och genomförande av workshops om extraktivism och utveckling i Latinamerika; stöd till kandidatstudenter inom Språkprofil - Spanska.

 

UNAM

2008-2011

Globalization, Identity and Cultural Diversity; Geo-economics, geopolitics and hegemonic crises; Social sciences theory and methodology; Bachelor’s thesis writing workshop.

Bakgrund

Jag har en kandidat i internationella relationer från Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en masterexamen i Humanekologi: kultur, makt och hållbarhet från Lunds Universitet (LU) och en magister i Epistemologi från söder (CLACSO).

 

 

Länkar

https://www.keg.lu.se/en/ingrid-altamirano-0

 

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp