CV-sida

Ingrid Hansson

Ingrid Hansson
Veterinär, Professor i Veterinärmedicinsk Bakteriologi, Institutionen för Husdjurens Biovetenskaper (HBIO)

Presentation

Veterinärmedicinsk bakteriologi är brett ämne beroende på djurslagsskillnader och de olika bakteriernas påverkan på värden. Mitt forsknings- och expertområde är klinisk veterinärmedicinsk bakteriologi.

 

Undervisning

Undervisar i bakteriologi, i kurserna

 • Infektionsbiologi, Veterinärprogrammet
 • Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära, Djursjukskötarprogrammet
 • Molekylär cellbiologi och mikrobiologi, Agronomstudenter och etologi och djursskyddstudenter.

Föreläser dessutom för veterinärstudenter och mastersstudenter i andra kurser samt doktorand kurser.

Handleder masterstudenter, examensarbetare och studenter i kursen Vetenskapligt förhållningssätt

Forskning

Urval av aktuell forskning och tidigare projekt

 • Bekämpning av kolibacillos hos fjäderfä: åtgärder för att förebygga utbrott (SLF)
 • Valpens hälsa – Abort, dödfödsel och neonatal död hos hundar; smittsamma orsaker och förebyggande åtgärder (SDSS)
 • Åtgärder för att minska andelen kycklingar med Campylobacter (SLF)
 • Fluorescerande kamerateknik (MolecuLight DXTM) ett hjälpmedel vid diagnostik och behandling av sårskador hos djur? (Sveland)
 • Nya metoder att ersätta eller minska antibiotikaanvändning i spädningsvätska  (Formas)
 • En låg "infektionsbelastning" - En förutsättning för friska grisar och ett lågt antal antibiotika  (SLF)
 • Optimala rengörings- och desinfektionsmetoder på uppfödarnivå ett sätt att hindra  kycklingar från att drabbas av Campylobacter?  (Sandberg)

Bakgrund

Examina

 • Docent i veterinärmedicinsk bakteriologi 2020
 • Veterinärmedicine doktor 2007
 • Leg. veterinär 1991

Tidigare anställningar

 • Laboratorieveterinär, avd för bakteriologi, SVA, 1998-2017 inklusive scientfic officer EUs referenslaboratorium (EURL), för Campylobacter 2006-2016.
 • Lektor vid Institutionen för livsmedelshygien, SLU 1994 –1998.
 • Tillfälliga tjänster som distriktsveterinär (Jordbruksverket), smådjursveterinär (Privata kliniker) och officiell veterinär (Livsmedelsverket), 1991-1994,

Handledning

 • Huvudhandledare i ett pågående och ett avslutat doktorandprojekt
 • Biträdande handledare i sju pågående och två avslutade doktorandprojekt
 • Huvudhandledare i 15 avslutade masterprojekt

 

Publikationer i urval

Totalt mer än 60 artiklar i granskande vetenskapliga tidskrifter.

 • Charlier J, Barkema HW, Becher P, De Benedictis P, Hansson I, Hennig-Pauka I, La Ragione R, Larsen LE, Madoroba E, Maes D, Marín CM, Mutinelli F, Nisbet AJ, Podgórska K, Vercruysse J, Vitale F, Williams DJL, Zadoks RN. Disease control tools to secure animal and public health in a densely populated world. The Lancet Planetary Health, 2022, 6(10), pp. e812–e824
 • Morrell J.M., Maluang P., Cojkic A. and Hansson I. Alternatives to Antibiotics in Semen Extenders Used in Artificial Insemination. In book: The Global Antimicrobial Resistance Epidemic – Innovative Approaches and Cutting-Edge Solutions. Published 2022, Publisher: IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.104226
 • Hansson, I., Ellström, P., Nilsson, O., Fernström, L.-L., Frosth, S. Differences in genotype and antimicrobial resistance between Campylobacter spp. Isolated from organic and conventionally produced chickens in Sweden. Pathogens, 2021, 10(12), 1630x,
 • Moazzami M, Fernstrom L-L, Hansson I. Reducing Campylobacter jejuni, Enterobacteriaceae and total aerobic bacteria on transport crates for chickens by irradiation with 265-nm ultraviolet light (UV–C LED). Food Control 2021
 • Hellgren J, Hästö LS, Wikström C, Fernström L-L, Hansson I. (2019) Occurrence of Salmonella, Campylobacter, Clostridium and Enterobacteriaceae in raw meat-based diets for dogs Veterinary Record 2019 Apr 6;184(14):442. doi: 10.1136/vr.105199
 • Ferrari S, Frosth S, Svensson L, Fernström L-L, Skarin H, Hansson I. Detection of Campylobacter spp. in water by dead-end ultrafiltration and application at farm level. J Appl Microbiol. 2019 Oct;127(4):1270-1279. doi: 10.1111/jam.14379.
 • Hansson I, Sandberg M, Habib I, Lowman R, Olsson Engvall E. (2018). Knowledge gaps in control of Campylobacter for prevention of campylobacteriosis. Transbound Emerg Dis. 2018 May;65 Suppl 1:30-48. doi: 10.1111/tbed.12870

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672391
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala