CV-sida

Ioannis Dimitriou

Ioannis Dimitriou
Forskningssekreterare SLU Global, Ledningskansliet; Docent Växtproduktionsekologi, SLU; Vice-President The European Alliance on Agricultural knowledge for Development (Agrinatura) EEIG

Presentation

För en detaljerad presentation clicka gärna på versionen på engelska 


Kontaktinformation

Forskningssekreterare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Lövträdsodling Forskningssekreterare vid Ledningskansliet; SLU Global
Telefon: +4618672553, +46702474583
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala
Postadress:
Ledningskansliet, Box 7005
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala