CV-sida

Izabel Nordlund

Izabel Nordlund
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling.

Presentation

Jag är forskningsassistent på avdelningen för landsbygdsutveckling. Mina arbetsuppgifter varierar i hög grad; tillsammans med mina kollegor arbetar jag med allt ifrån att försöka definiera vad bygdebolag är till att undersöka renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring.

Jag har en agronom- och masterexamen i landsbygdsutveckling. I min masteruppsats studerade jag den samiska identiteten genom att intervjua unga samiska kvinnor i Norrbottens län. Tidigare har jag arbetat med landsbygdsutveckling på Region Norrbotten där bland annat service i samverkan stod i fokus.

Mina hjärtefrågor är urfolks rättigheter och frågor som rör norra Sverige.


Kontaktinformation

Projektkoordinator tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala