CV-sida

Jan Philipsson

Jan Philipsson

Presentation

Jag har arbetat på inst för husdjursgenetik sedan 1967 med forskning, forskarhandledning och undervisning, huvudsakligen om avelsfrågor som berör produktion, hälsa och reproduktion hos nötkreatur och hästar. Omfattande samarbete med husdjurs- och forskningsorganisationer nationellt och internationellt, det senare i både i- och u-landssammanhang. Privat har familjen under många år bedrivit får- och hästavel (ridhästar).

Forskning

Medverkar i Fo-projekt för nordisk avelsvärdering av ridhästar, avslutande analyser av selektionsförsök med SRB-kor i SLUs försöksbesättningar, avelsprogram med trypanotolerant nötkreatursras i Etiopien och med capacity building i samarbete med ILRI i Afrika.

Bakgrund

Utbildning och examina

 • Husdjursagronom 1967
 • doktorsexamen 1976
 • Docent 1977

Tjänster

 • Försöksassistent och försöksledare på Wiad (placerad en period på Alnarp).
 • Visiting professor Iowa State University, USA, 1979-80.
 • Statsagronom sedan 1983 och chef för avd för nötkreaturs-, får- och hästavel till 2009.
 • Prefekt för Hgen 2000-2007. 
 • Föreståndare hippologutbildningen 1994-2000.
 • Ordf  SLUs Programkommitté Husdjur och VH-fak:s Kommitté Lantbrukets Djur 1995- 2009.

Handledning

Handledare för tre doktorandprojekt:

 1. Genetiska analys av hästhälsodata i relation till exteriör, prestation och livslängd hos varmblodiga ridhästar (Lina Jönsson)
 2. Avelsvärdering för kors mjölkbarhet i moderna mjölkningssystem, bl.a. robot (Caroline Carlström)
 3. Infrastruktur för avelsarbete med husdjur i Afrika med exempel på avelsprogram för en till klimatet särskilt anpassad, men utrotningshotad  fårras, Red Maasai Sheep (Emelie Zonabend)

Publikationslista: