CV-sida

Jens Frank

Jens Frank

Presentation

Jag är en del av Viltskadecenter och arbetar där med utveckling och utbildning rörande hantering av problemsituationer med stora rovdjur och inventering av stora rovdjur.

Forskning

Jag jobbar nästan uteslutande med tillämpad forskning rörande problemsituationer med stora rovdjur. I första hand skador på tamdjur och olika åtgärder för att förebygga dessa, men även tvärvetenskapligt med människors rädsla för björn och varg.

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Carter, N.H., J.V. López-Bao, J.T. Bruskotter, M. Gore, G. Chapron, A. Johnson, Y. Epstein, M. Shrestha, J. Frank, O. Ohrens, and A. Treves. 2016. A conceptual framework for understanding illegal killing of large carnivores. http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-016-0852-z

Johansson, M. , Frank, J. , Støen, O. & Flykt, A. (2016). An Evaluation of Information Meetings as a Tool for Addressing Fear of Large Carnivores. Society & Natural Resources

Johansson M, Ferreira I, Støen OG, Frank J, Flykt A (2016) Targeting human fear of large carnivores—many ideas but few known effects. Biol Conserv 201:261–269

Penteriani, V., Delgado, M. del M., Pinchera, F., Naves, J., Fernández-Gil, A., Kojola, I., Frank, J. López-Bao, J. V. (2016). Human behaviour can trigger large carnivore attacks in developed countries. Scientific Reports, 6, 20552. http://doi.org/10.1038/srep20552

Frank, J., Johansson, M. Flykt, A. 2015. Public attitude towards the implementation of management actions aimed at reducing human fear of brown bears and wolves. Wildlife biology 21:122-130.

Johansson M, Frank J (2015) The impact of access to ultra-sonic device on human fear of wolves. Wildl Biol. doi:10.2981/wlb.00154

Karlsson, J. 2014. Wolves in Sweden in Conservation conflicts. Edited by Redpath, S. , Gutiererez, J., Wook, K. & J. Young. Cambridge University press.

Chapron, G., Lopez-Bao, J., Kjellander, P. & Karlsson, J. 2013. Misuse of scientific data in wolf policy. Science 339, page 1521.

Flykt, A., Johansson, M., Karlsson, J., Lindeberg, S.. and O. Lipp. 2013. Fear of wolves and bears:Physiological responses and negative associations: A Swedish sample. Human dimensions of wildlife management. Human Dimensions of Wildlife 18:1-19, 2013.

Johansson, M., Karlsson. J., Pedersen, E., and A. Flykt. (2012). Factors governing human fear of Brown bear and wolf. Human dimensions of wildlife management. Human Dimensions of Wildlife 17:58-74, 2012.

Steyaert, S., Støen, O-G., Elfström, M., Karlsson, J., Lammeren R. V., Bokdam, J., Zedrosser, A., Brunberg, S & Swenson, J, E. (2012). Resource selection by sympatric free-ranging dairy cattle and brown bears. Wildlife Biology 17:389-403.

Johansson, M., Sjöström, M., Karlsson, J. & Brännlund, R. (2011). Is human fear affecting public willingness to pay for the management and conservation of large carnivores? Society & Natural Resources 25 (6): 610-620.

Johansson, M. & Karlsson, J. (2011). Subjective Experience of Fear and the Cognitive Interpretation of Large Carnivores. Human Dimensions of Wildlife 16:1, 15-29, 2011.

Karlsson, J & M. Sjöström (2010). Subsidised fencing of livestock as a means of increasing tolerance for wolves. Ecology & Society, 16(1).

Karlsson, J & Ö. Johansson (2010). Predictability of repeated carnivore attacks on livestock favours reactive use of mitigation measures. Journal of Applied Ecology 47:166-171.

Karlsson, J & M. Sjöström (2009). Direct use values and passive use values: implications for conservation of large carnivores. Biodiversity and Conservation 17: 883-891.

Liberg, O., Aronson, Å., Brainerd, S., Karlsson, J., Pedersen, H., Sand, H., Wabakken, P. 2007. The re-colonizing Scandinavian wolf population: research and management in two countries, in The world of wolves. Editors M. Musiani & L. Boitani.

Karlsson, J., Bröseth, H., Andrén, H., Sand, H. (2007). Predicting occurence of wolf territories in Scandinavia. Journal of Zoology 272: 276-283.

Karlsson, J & M. Sjöström (2007). Human Attitudes towards wolves: a Matter of Distance. Biological Conservation 137: 610-616.

Karlsson, J., Eriksson, M. & Liberg, O. (2007). Factors affecting the distance at which wolves move away from an approaching human. Canadian Journal of Zoology 85: 1193-1197.

 

Rapporter

Karlsson, J., Stöen, O. G., Segerström, P., Stokke, R., Persson, L. T., Stokke, L. H., Persson, S., Stokke, N. A., Persson, A., Segerström, E., Rauset, G. R, Kindberg, J., Bischof, R., Ramberg-Sivertsen, T., Skarin, A., Åhman, B., Ängsteg, I., Swenson J. (2012). Björnpredation på ren och potentiella effekter av tre förebyggande åtgärder. Rapport från Viltskadecenter 2012:6.

Persson, J., Bretten, T., Brøseth, H., Karlsson, J., Liljemark, L., Lundvall, A., Rauset, G. R., Tyrén, H., Wiklund, T. (2012). Förslag till samordning av inventering av järv i Sverige och Norge. NINA rapport 882. Trondheim, Norge.  

Svensson, L., Gustavsson, T., Karlsson, J. (2012). Boskapsvaktande hundar i Sverige - Viltskadecenters rekommendationer för fortsatt användning.

Rapport från Viltskadecenter 2011:1.

Sand, H., Liberg, O., Aronson, Å., Forslund, P., Pedersen, H. C., Wabakken, P., Åkesson, M., Karlsson J., Ahlqvist P. (2010). Den Skandinaviska vargen- En sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet.

Sand H, Liberg O, Aronson Å, Forslund P, Pedersen HC, Wabakken P, Brainerd S, Bensch S, Karlsson J och P Ahlqvist (2010). Den Skandinaviska Vargen en sammanställning av kunskapsläget 1998 – 2010 från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV, Grimsö forskningsstation, SLU. Rapport till Direktoratet for Naturforvaltning,

Karlsson, J. (2009). Rekommendationer för hantering av björnskador i bigårdar. Rapport från Viltskadecenter 2009:1.

  

Poulärvetenskap

Frank, J., Johansson, M. & Eklund, A. (2015). Upplevda rädsla för björn och varg. Faktablad från Viltskadecenter 2015-3.

Frank, J., Johansson, M., Flykt, A & Eklund, A. (2015). Psykologiska faktorer som har betydelse för människors upplevda rädsla för varg och björn. Faktablad från Viltskadecenter 2015-2.

Frank, J., Flykt, A., Johansson, M. & Eklund, A. (2015). Rädsla för vargar och björnar-fysiologiska reaktioner och negative associationer. Faktablad från Viltskadecenter 2015-1.

Frank, J., Johansson, M., Flykt, A & Eklund, A. (2014). Åtgärder för att hantera rädsla för björn och varg. Faktablad från Viltskadecenter 2014-1.

Aronson, Å., Ahlqvist, P., Arnemo, J., Karlsson J. (2012). Den skandinaviska vargens utseende. Faktablad från Viltskadecenter 2012-1.

Johansson, M., Karlsson, J. & Flykt, A. (2011). Rädsla för rovdjur. I Formas tidskrift Miljöforskning nr 2.

Karlsson, J & M, Levin. 2010. Skogsarbete i björnområden. Poster till skogsstyrelsen och alla skogsentreprenörer i mellersta och Norra Sverige.

Karlsson, J. & Johansson, Ö. (2010). Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp på tamdjur. Faktablad från Viltskadecenter 2010:3.

Ängsteg, I., Levin, M., Karlsson, J., Svensson, L. (2010), Tamdjur och rovdjur går det ihop? Viltskadecenter.

Karlsson, J. & Ö. Johansson. (2009). Hur stor är risken för upprepade angrepp av rovdjur på tamdjur? Faktablad från Viltskadecenter 2009:2

Levin, M., Karlsson, J., Svensson, L., Hans Ers, M. & I. Ängsteg. 2008. Besiktning av rovdjursangripna tamdjur. Handbok, 167 sidor.

Karlsson, J., Svensson, L & M. Levin. (2007). Vilka stängsel är bäst mot varg? Faktablad.

Länkar

http://www.slu.se/viltskadecenter


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för viltekologi
Telefon: +46581697323, +46702590770
Postadress:
Inst. för Ekologi, Viltskadecenter
739 93 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation, Grimsö 152, Grimsö