CV-sida

Jesper Rydén

Jesper Rydén
Jag är universitetslektor i biometri (tillämpning av matematik och statistik på problem inom biologi, miljövetenskap, jordbruksvetenskap och även medicinsk vetenskap).

Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning inom ämnesområdet biometri; statistisk konsultation inom SLU; undervisning på olika nivåer. 

Studierektor för kurser vid enheten Tillämpad statistik och matematik.

Undervisning

Läsåret 2022/2023:

Grundläggande matematisk statistik,  MS0073

Jag har bred undervisningserfarenhet av kurser i tillämpad statistik, framför allt från Uppsala universitet, t.ex. kurser i tidsserieanalys, stationära processer, regressions- och variansanalys, generaliserade linjära modeller, statistisk riskanalys. 

Forskning

Regressionsmodeller för räknedata; extremvärdesanalys med tillämpningar inom geovetenskaperna. 

Samverkan

2022- : Redaktörskap (editorial board) för tidskriften Musicae Scientiae.

2019-2021: Sekreterare i Cramérsällskapet, en avdelning inom Svenska statistikfrämjandet.

2018-2019: Samarbete med Pearson Education Ltd. som extern ämnesexpert i arbetet med nya utgåvor av läroböcker i matematisk statistik.

Projekt, pågående och tidigare:

Strålsäkerhetsmyndigheten: Skattning av extremvärden för naturfenomen för de svenska kärnkraftverken. Principal investigator: Jesper Rydén, SLU. HT2022-HT2023.

Formas: Loss of beef during primary production in Sweden: quantities, causes, food potential and carbon footprint and economically assessed measures. Principal investigator: Dr. Ingrid Strid, SLU (J. Rydén 1.25%). 2021-12-01 - 2025-11-30.

Formas: Investigation of ventilation and indoor-environment related parameters in modern detached houses. Principal investigator: Dr. Hans Bagge, LTH (J. Rydén 3%). 2016-07-01-  2020-03-31.​

SweGRIDS: Novel application of computational intense statistical methods for improved asset management. Principal investigator: Dr. Patrik Hilber, KTH (J. Rydén 0%). 2018-03-01 - 2020-03-01​.

Bakgrund

Docent i matematisk statistik (2010), Uppsala universitet. 

Tekn dr i matematisk statistik (2002), Lunds tekniska högskola.

Civilingenjör i teknisk fysik (1996), Lunds tekniska högskola.

Handledning

Biträdande handledare för doktorand Harimurti Buntaran (licentiatexamen, september 2019).

Publikationer i urval

Tidskriftsartiklar

Rydén, J. (2022). A tale of two stations: a note on rejecting the Gumbel distribution.  Acta Geophysica [Accepterad]

Rydén, J. (2022). Statistical analysis of possible trends for extreme floods in northern Sweden. River Research and Applications 38, pp. 1041-1050

Rydén, J. (2022). Tales of the Wakeby tail and alternatives when modelling extreme floods. REVSTAT - Statistical Journal [Accepterad]

Larsson, R., Rydén, J. (2022). Applications of discrete factor analysis. Communications in Statistics - Simulation and Computation. [Onlineversion]

Hanås, S., Larsson, A., Rydén, J., Lilliehök, I., Häggström, J., Tidholm, A., Höglund, K., Ljungvall I., Holst, B.S. (2022). Cardiac troponin I in healthy Norwegian Forest, Birman, and Domestic Shorthair cats and in cats with hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Feline Medicine and Surgery. [Accepterad]

Johansson, M., Johansson, D., Ström, A., Rydén, J., Nilsson, K., Karlsson, J., Moriana, R., Langton, M. (2022). Effect of starch and fibre on faba bean protein gel characteristics. Food Hydrocolloids 131, 107741

Bäcklund, F.G., Schmuck, B., Miranda, G.H.B., Greco, G., Pugno, N.M., Rydén, J., Rising, A. (2022). An image analysis-based method for prediction of recombinant protein fiber tensile strength. Materials 2022, 15(3), 708.

Dzieciolowski, T., Boqvist, S. Rydén, J., Hansson, I. (2022). Cleaning and disinfection of transport crates for poultry – comparison of four treatments at slaughter plant. Poultry Science 101, 101521

Holst, B.S., Carlin, S., Fouriez-Lablée, V., Hanås, S., Ödling, S., Langborg, L-M, Ubhayasekera, S.J.K.A., Bergquist, J., Rydén, J.,  Holmroos, E., Hansson, K. (2021). Concentrations of canine prostate specific esterase, CPSE, at baseline are associated with the relative size of the prostate at three-year follow-up. BMC Veterinary Research 17:173.

Wrang, L., Katsidoniotaki, E., Nilsson, E., Rutgersson, A., Rydén, J., Göteman, M. (2021). Comparative analysis of environmental contour approaches to estimating extreme waves for offshore installations for the Baltic Sea and the North Sea. Journal of Marine Science and Engineering 2021, 9, 96

Moazzami, M., Bergenkvist, E., Fernström, L.-L., Rydén, J., Hansson, I. (2021). Reducing Campylobacter jejuni, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, and total aerobic bacteria on broiler carcasses using combined ultrasound and steam. Journal of Food Protection 84, pp. 572-578.  

Buntaran, H., Piepho H.-P., Schmidt, P., Rydén, J., Halling, M., Forkman, J. (2020). Cross-validation of stage-wise mixed-model analysis of Swedish variety trials with winter wheat and spring barley. Crop Science 60, pp. 2221-2240.

Rydén, J. (2020). On features of fugue subjects. A comparison of J.S. Bach and later composers. Journal of Mathematics and Music 14, pp. 1-20. 

Rydén, J. (2019). A note on analysis of extreme minimum temperatures with the GAMLSS framework. Acta Geophysica 67, pp. 1599-1604.

Nedelcu, R., Olsson, P., Nyström, I., Rydén, J., Thor, A. (2018). Accuracy and precision of 3 intraoral scanners and accuracy of conventional impressions: a novel in vivo analysis method.  Journal of Dentistry 69, pp. 110-118.

Olauson, J., Edström, P., Rydén, J. (2017). Wind turbine performance decline in Sweden. Wind Energy 20, pp. 2049-2053.

Jonsson, F., Rydén, J. (2017). Statistical studies of the Beta Gumbel distribution: estimation of extreme levels of precipitation. Statistica Applicata 29, pp. 5-27.

Rydén, J. (2017). Statistical modelling of warm-spell duration series using hurdle models. SORT - Statistics and Operations Research Transactions 41, pp. 177-188.

Olauson, J., Bergkvist, M., Rydén, J. (2017). Simulating intra-hourly wind power fluctuations on a power system level. Wind Energy 20, pp. 973-985.

Munkhammar, J., Mattsson, L., Rydén, J. (2017). Polynomial probability distribution estimation using the method of moments. PLoS ONE 12(4), e0174573.

Konferensartikel

Eriksson, W., Brodersson, A.L., Rydén, J., Persson, J., He, Y. (2021). Study of manoeuvre time of distributed MV disconnectors. [Accepterad för konferensen CIRED 2021]

Rapporter

Bagge, H., Johansson D., Jönsson D., Rydén, J., Fransson, V. (2021). Ventilation och innemiljö i moderna småhus - mätningar och analys. Rapport TVIT—0X/7002. Avdelningen för Byggnadsfysik & Avdelningen för installationsteknik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Bagge, H., Fransson, V., Hiller, C., Johansson, D., Rydén, J. (2018). Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader. E2B2 Rapport 2018:12. (98 pp)

Övrigt

Rydén, J., Sundberg, R. (2021). En gigant inom sannolikhetsteorin på svensk mark: Willy Feller vid Stockholms högskola, 1934-1939. Qvintensen nr 2 2021, 4-8.

Böcker

Rydén, J. (2015). Stokastik för ingenjörer. (2nd ed). Studentlitteratur.

Rychlik, I., Rydén, J. (2006). Probability and Risk Analysis. An Introduction for Engineers. Springer-Verlag.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: +4618673557
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala