CV-sida

Jesper Rydén

Jesper Rydén
Jag är universitetslektor i biometri.

Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning inom ämnesområdet biometri; statistisk konsultation inom SLU; undervisning på olika nivåer. 

Undervisning

Innevarande läsår kommer jag att undervisa på kursen Grundläggande matematik och statistik för biologer, ST0059. 

Jag har bred undervisningserfarenhet av kurser i tillämpad statistik, framför allt från Uppsala universitet, t.ex. kurser i tidsserieanalys, stationära processer, regressions- och variansanalys, generaliserade linjära modeller, statistisk riskanalys. 

Forskning

Regressionsmodeller för räknedata; extremvärdesanalys med tillämpningar inom geovetenskaperna. 

Samverkan

För tillfället deltar jag i följande projekt med forskare från LTH resp. KTH: 

Formas: Investigation of ventilation and indoor-environment related parameters in modern detached houses. Principal investigator: Dr. Hans Bagge, LTH (J. Rydén 3%). 2016-07-01-  2020-03-31.​

SweGRIDS: Novel application of computational intense statistical methods for improved asset management. Principal investigator: Dr. Patrik Hilber, KTH (J. Rydén 0%). 2018-03-01 - 2020-03-01​.

Samarbete med Pearson Education Ltd. som extern ämnesexpert i arbetet med nya utgåvor av läroböcker i matematisk statistik.

Bakgrund

Docent i matematisk statistik (2010), Uppsala universitet. 

Tekn dr i matematisk statistik (2002), Lunds tekniska högskola.

Civilingenjör i teknisk fysik (1996), Lunds tekniska högskola.

Handledning

Biträdande handledare för doktorand Harimurti Buntaran

Publikationer i urval

Tidskriftsartiklar

Rydén, J. (2019). On features of fugue subjects. A comparison of J.S. Bach and later composers. Journal of Mathematics and Music [i trycket]

Nedelcu, R., Olsson, P., Nyström, I., Rydén, J., Thor, A. (2018). Accuracy and precision of 3 intraoral scanners and accuracy of conventional impressions: a novel in vivo analysis method.  Journal of Dentistry 69, pp. 110-118.

Olauson, J., Edström, P., Rydén, J. (2017). Wind turbine performance decline in Sweden. Wind Energy 20, pp. 2049-2053.

Jonsson, F., Rydén, J. (2017). Statistical studies of the Beta Gumbel distribution: estimation of extreme levels of precipitation. Statistica Applicata 29, pp. 5-27.

Rydén, J. (2017). Statistical modelling of warm-spell duration series using hurdle models. SORT - Statistics and Operations Research Transactions 41, pp. 177-188.

Olauson, J., Bergkvist, M., Rydén, J. (2017). Simulating intra-hourly wind power fluctuations on a power system level. Wind Energy 20, pp. 973-985.

Munkhammar, J., Mattsson, L., Rydén, J. (2017). Polynomial probability distribution estimation using the method of moments. PLoS ONE 12(4), e0174573.

Rapport 

Bagge, H., Fransson, V., Hiller, C., Johansson, D., Rydén, J. (2018). Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader. E2B2 Rapport 2018:12. (98 pp)

Böcker

Rydén, J. (2015). Stokastik för ingenjörer. (2nd ed). Studentlitteratur.

Rychlik, I., Rydén, J. (2006). Probability and Risk Analysis. An Introduction for Engineers. Springer-Verlag.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Tillämpad statistik och matematik
Telefon: 018-673557
Postadress:
Inst för Energi och Teknik
Box 7032
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala