CV-sida

Joachim Strengbom

Joachim Strengbom
Joachim Strengbom är docent vid institutionen för ekologi och bedriver forskning kring frågor som inkluderar allt från skoglig naturvård till ekosystemekologi. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på hur globala miljöförändringar påverkar skogsfloran och vad det innebär för skogens ekonomiska och miljömässiga värden.

Forskning

För beskrivning av forskning se den engelska versionen av sidan.

Utsikt över hygge och skog.
Brukat skogslandskap i Hälsingland, Sverige.
Timmer, blåbär, lav och träd.
Hur ska vi bruka våra skogar för att säkerställa leveransen av ett brett utbud av tjänster och funktioner?
Två händer håller i rött mätinstrument.
Hur påverkar skogsbruk skogens kolförråd? Fältmätning av markrespiration (koldioxidavgång)
Är dagens naturvårdsmetoder funktionella?
Brinnande skog.
Indikator för högt naturvärde? Hur kan vi förbättra dagens metoder för bedömning av skogliga naturvärden?

Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672428, +46706346730
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala

Publikationslista: