CV-sida

Johan Blomquist

Johan Blomquist
Jag är utredare på Agrifood Economics Centre. Se mer om min forskning på Agrifoods hemsida (se länk nedan)

Kontaktinformation

Utredare vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Telefon: 076-2166410
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, Uppsala