CV-sida

Johan Karlsson

Johan Karlsson

Presentation

Min forskning är fokuserad kring hållbar matproduktion och markanvändning i ett systemperspektiv. Jag är framförallt intresserad av frågor rörande konkurrensen om åkermark mellan odling av djurfoder och odling av mat direkt till oss människor. Kan animaliska livsmedel vara en del av hållbara matsystem? Och i så fall hur?

I min forskning använder jag metoder som livscykelanalys (LCA) och massflödesmodeller för att försöka svara på dessa frågor.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: 0739578451
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala