CV-sida

Johan Liljeblad

Johan Liljeblad
Taxonom och entomolog som leder förvaltningen av Artportalen. Skyddsombud. Brandutrymningsledare.

Presentation

Född 1963 i Linköping där jag även är uppvuxen. Flyttade till Uppsala 1990 för att läsa biologi. 1993 flyttade jag vidare till Stockholm och tog 1995 min magisterexamen i Biologi vid Stockholms universitet.

Forskning

År 2002 disputerade jag vid Stockholms universitet på systematik och evolution av gallsteklar. Med start 2004 tillbringade jag tre år vid University of California, Riverside som postdoc. Där var jag del av John Heratys labb och bedrev mofologibaserad forskning på systematik hos främst Chalcidoidea men även Hymenoptera som helhet. Detta följdes 2007 av några månaders postdoc vid Texas A&M University, där jag jobbade med en databas över alla arter av Cynipoidea.

Vid sidan av mitt ordinarie jobb vid SLU, fortsätter jag att bedriva viss morfologibaserad forskning på systematik och evolution av steklar, först och främst gallsteklar inom överfamiljen Cynipoidea.

Beskrivningar
i Figitidae:
Euceroptresinae Buffington & Liljeblad, 2008
Euceroptres whartoni Buffington & Liljeblad, 2008

i Paraulacidae:
Paraulacidae Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Paraulacini Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Paraulax queulensis Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Paraulax ronquisti Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Cecinothofagus Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Cecinothofagus gallaecoihue Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Cecinothofagus gallaelenga Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009
Cecinothofagus ibarrai Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009 

i Cynipidae:
Qwaqwaiini Liljeblad, Nieves-Aldrey & Melika, 2011
Qwaqwaia Liljeblad, Nieves-Aldrey & Melika, 2011
Qwaqwaia scolopiae Liljeblad, Nieves-Aldrey & Melika, 2011
 

Miljöanalys

Förvaltningsledare för förvaltningsobjekt Observation som  bl.a. inkluderar Artportalen. Svensk representant för Global Taxonomy Initiative.

Från 2012 till 2021 ansvarade jag för Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas över alla organismer i Sveriges natur. Har i omgångar varit ordförande för Kommittén för svenska djurnamn. Tidigare även jobbat med bestämningsnycklar.

Samverkan

Skyddsombud sedan 2011.

Bakgrund

2003-2004 jobbade jag med att starta upp Svenska malaisefälleprojektet och satte då upp ett 60-tal malaisefällor runtom i landet.

Publikationer i urval

Buffington, M. L., Forshage, M., Liljeblad, J., Tang, C.-T. & van Noort, S. (2020) "World Cynipoidea (Hymenoptera): A Key to Higher-Level Groups." Insect Systematics and Diversity 4(4): 1; 1–69.

Ronquist, F., J. L. Nieves-Aldrey, M. L. Buffington, Z. W. Liu, J. Liljeblad and J. A. A. Nylander (2015). "Phylogeny, Evolution and Classification of Gall Wasps: The Plot Thickens." Plos One 10(5).

Heraty, J. M., R. A. Burks, A. Cruaud, G. A. P. Gibson, J. Liljeblad, J. Munro, J. Y. Rasplus, G. Delvare, P. Jansta, A. Gumovsky, J. Huber, J. B. Woolley, L. Krogmann, S. Heydon, A. Polaszek, S. Schmidt, D. C. Darling, M. W. Gates, J. Mottern, E. Murray, A. Dal Molin, S. Triapitsyn, H. Baur, J. D. Pinto, S. van Noort, J. George and M. Yoder (2013). "A phylogenetic analysis of the megadiverse Chalcidoidea (Hymenoptera)." Cladistics 29(5): 466-542.

Wremp, A. M., U. Gärdenfors and J. Liljeblad (2013). "Dyntaxa – Artportalens ryggrad." Fauna och Flora (Stockholm) 108(2): 31–33.

Sharkey, M. J., J. M. Carpenter, L. Vilhelmsen, J. Heraty, J. Liljeblad, A. P. G. Dowling, S. Schulmeister, D. Murray, A. R. Deans, F. Ronquist, L. Krogmann and W. C. Wheeler (2012). "Phylogenetic relationships among superfamilies of Hymenoptera." Cladistics 28(1): 80-112.

Liljeblad, J., J.-L. Nieves-Aldrey, S. Neser and G. Melika (2011). "Adding another piece to the cynipoid puzzle: the description of a new tribe, genus and species of gall wasp (Hymenoptera: Cynipidae) endemic to The Republic of South Africa." Zootaxa(2806): 35-52.

Nieves-Aldrey, J.-L., J. Liljeblad, M. Hernandez Nieves, A. Grez and J. A. A. Nylander (2009). "Revision and phylogenetics of the genus Paraulax Kieffer (Hymenoptera, Cynipidae) with biological notes and description of a new tribe, a new genus, and five new species." Zootaxa(2200): 1-40.

Liljeblad, J., F. Ronquist, J.-L. Nieves-Aldrey, F. Fontal-Cazalla, P. Ros-Farre, D. Gaitros and J. Pujade-Villar (2008). "A fully web-illustrated morphological phylogenetic study of relationships among oak gall wasps and their closest relatives (Hymenoptera : Cynipidae)." Zootaxa(1796): 1-73.

Buffington, M. L. and J. Liljeblad (2008). "The description of Euceroptrinae, a new subfamily of figitidae (Hymenoptera), including a revision of Euceroptres Ashmead, 1896 and the description of a new species." Journal of Hymenoptera Research 17(1): 44-56.

Karlsson, D., T. Pape, K. A. Johanson, J. Liljeblad and F. Ronquist (2005). "The Swedish Malaise Trap Project, or how many species of Hymenoptera and Diptera are there in Sweden?" Entomologisk Tidskrift 126(1-2): 43-53.

Pujade-Villar, J., O. Kovalev and J. Liljeblad (2003). "Status of Pseudoneuroterus Kinsey, 1923 and remarks on closely related genera (Hymenoptera, Cynipidae)." Nouvelle Revue d'Entomologie 20(4): 353-360.

Liljeblad, J. (2002). "Phylogeny and evolution of gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae)." PhD Thesis, Stockholm University, Sweden. 36 pp.

Fontal-Cazalla, F., M. Buffington, G. Nordlander, J. Liljeblad, P. Ros-Farre, J. Nieves-Aldrey, J. Pujade-Villar and F. Ronquist (2002). "Phylogeny of the Eucoilinae (Hymenoptera : Cynipoidea : Figitidae)." Cladistics 18(2): 154-199.

Ronquist, F. and J. Liljeblad (2001). "Evolution of the gall wasp-host plant association." Evolution 55(12): 2503-2522.

Liljeblad, J. and F. Ronquist (1998). "A phylogenetic analysis of higher-level gall wasp relationships (Hymenoptera : Cynipidae)." Systematic Entomology 23(3): 229-252.


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Digitala verktyg
Telefon: +4618671434, +46761330328
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala, Uppsala