CV-sida

Johan Ronnesjö

Johan Ronnesjö

Presentation

Jag arbetar som universitetsadjunkt på landskapsingenjörsprogrammet.  Att få arbeta med skötsel, anläggning och planering av utemiljö är en av anledningarna till att jag från början läste till landskapsingenjör. Jag drivs av att vara en del i arbetet med att utveckla städer och olika gröna ytor. I mitt yrkesliv har jag arbetat med många delar av den gröna näringen men främst skötsel, anläggning och utformning av stadsmiljöer, både i privat sektor och i offentlig förvaltning. En drivkraft för mig är att inspirera och att hitta nya lösningar på olika utmaningar som kan dyka upp.

Undervisning

Undervisning
Kursansvar:

LK0360 Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom.

Lk0358 Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap.

LK0374 Praktikkurs för landskapsingenjörer P2-P3

Delaktig i följande kurser:

LK0311 Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4

LK0365 Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom

LK0353  Vegetationsbyggnad - Material och projektering

LK0315 Gestaltning genom förvaltning

LK0363 Projektledning för landskapsingenjörer 2 

Bakgrund

Jag tog landskapsingenjörsexamen på Alnarp 2005 och har varit verksam inom den gröna näringen sedan dess. Jag har arbetat både privat och kommunalt med allt från försäljning av växter, skötsel, anläggning och ledarskap.

2014 - 2019  Trädansvarig på Örebro kommun. Tjänsten som trädansvarig gav en tydlig bild av samhällsplaneringens utmaningar och möjligheter där alla delar måste samarbeta för att staden ska kunna nå målen med god bebyggd miljö.

2010 – 2014 Enhetschef på Katrineholms kommun för delar av parkskötseln. Tjänsten innebar ledarskap och förvaltning och utveckling av publika parker och grönområde.

2008 – 2010 Arbetsledare Svensk Markservice i Linköping. Tjänsten gav goda insikter i skötsel och anläggningsfrågor samt ledarskap.

2005-2008 Växtförsäljning, skötsel och anläggning på olika företag.  


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Landskapsförvaltning
Telefon: +4618671752, +46761353087