CV-sida

Johanna Blomqvist

Johanna Blomqvist
Mer information finns på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Livsmedelsbioteknologi
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Allmas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala