CV-sida

Johanna Wetterlind

Johanna Wetterlind

Presentation

Bakgrund

  • Agronomexamen (Mark/växt) 2002
  • Agronomiedoktor hösten 2009
  • Postdok. på INRA (InfoSol) i Frankrike 201

Fokus på markkartering med fram för allt nära infraröd reflektans (NIR) spektroskopi. Användande av gammastrålningsmätningar vid kartering av mark. Inomfältsvariationer i kvävemineralisering och möjligheter att mäta/skatta dem.

Forskningsintressen

Nyckelord: Multivariat statistik, pedometri, geostatistik, geografiska informations system (GIS), precisionsodling, digital markkartering, chemometri, proximala sensorer

Pågående forskningsprojekt

Markkartering direkt i fält med nära infraröd spektroskopi - identifiering av viktiga interaktioner mellan spektralt aktiva markparametrar (Formas)

 

Jag är även engagerad i:

  • Jordartskartering i matjord och alv direkt i fält (SLF)
  • Identifiering av kritiska källområden och transportvägar för fosfor (SLF)
  • Validering och implementering NIR-teknik i jordlaboratoriers analysrutiner för billigare markkartering (SLF)
  • Spridningsvägar för kemiska bekämpningsmedel till ytvatten (SLF)

Publikationer i urval

Doktorsavhandling

Wetterlind, J. 2009. Improved farm soil mapping using near infrared reflection spectroscopy. Doctoral diss. Dept. of Soil and Environment, SLU. Acta Universitatis agricuturae Sueciae vol. 2009:68. http://pub.epsilon.slu.se/2108/

Artiklar i internationella tidskrifter

Araújo, S.R., J. Wetterlind, J., Demattê, J.A.M. and Stenberg, B. 2014. Improving the prediction performance of a large tropical vis-NIR spectroscopic soil library from Brazil by clustering into smaller subsets or use of data mining calibration techniques. European journal of soil sciences.  65(5), 718-729. DOI: 10.1111/ejss.12165

Guerrero, C., Stenberg, B., Wetterlind, J., Rossel, R.A.V., Maestre, F.T., Mouazen, A.M., Zornoza, R., Ruiz-Sinoga, J.D., Kuang, B., 2014. Assessment of soil organic carbon at local scale with spiked NIR calibrations: effects of selection and extra-weighting on the spiking subset. European Journal of Soil Science 65(2), 248-263.

Meersmans, J., Martin, M. P., Lacarce, E., Orton, T. G., De Baets, S., Gourrat, M., Saby, N. P. A., Wetterlind, J., Bispo, A., Quine, T. A. & Arrouays, D. 2013. Estimation of Soil Carbon Input in France: An Inverse Modelling Approach. Pedosphere, 23, 422-436.

Wetterlind, J., Stenberg, B., Rossel, R.A.V., 2013. Soil analysis using visible and near infrared spectroscopy. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) 953, 95-107.

Meersmans, J., Martin, MP., De Ridder, F., Lacarce, E., Wetterlind, J., De Baets, S., Le Bas, C., Louis, BP., Orton, TG., Bispo, A., Arrouays, D. 2012. A novel soil organic C model using climate, soil type and management data at the national scale in France. Agronomy for Sustainable Development 32(4), 873-888.

Wetterlind, J., Bruno Tourlière, B., Martelet, G., Deparis, J., Saby, N.P.A., Richer de Forges, A.C. & Arrouays, D. 2012. Are there any effects of the agricultural use of chemical fertiliser on elements detected by airborne gamma-spectrometric surveys? Geoderma. 173-174, 34-41. DOI: 10.1016/j.geoderma.2012.01.011

Wetterlind, J., Richer De Forges, A. C., Nicoullaud, B. and Arrouays, D. 2012. Changes in uranium and thorium contents in topsoil after long-term phosphorus fertilizer application. Soil use and management 28(1), 101-107. DOI: 10.1111/j.1475-2743.2011.00376.x

Bergkvist, G., Stenberg, M., Wetterlind, J., Båth, B., Elfstrand, S. 2010. Clover cover crops under-sown in winter wheat increase yield of subsequent spring barley-Effect of N dose and companion grass. Field crops research 120(2), 292-298. DOI: 10.1016/j.fcr.2010.11.001

Stenberg, B., Viscarra Rossel, R., Mouazenc, A.M., Wetterlind, J. 2010. Visible and near infrared spectroscopy in soil science: Advances in Agronomy 107, 163-215.

Wetterlind, J., Stenberg, B. & Söderström, M. 2010. Increased sample point density in farm soil mapping by local calibration of near infrared prediction models. Geoderma 156(3-4), 152-160.  DOI: 10.1016/j.geoderma.2010.02.012

Wetterlind, J. & Stenberg, B. 2010. Near infrared spectroscopy for within field soil characterisation – Small local calibrations compared with national libraries augmented with local samples. European journal of soil sciences 61(6), 823-843. DOI: 10.1111/j.1365-2389.2010.01283.x

Wetterlind, J., Stenberg, B. & Jonsson, A. 2008. Near infrared reflectance spectroscopy compared with soil clay and organic matter content for estimating within-field variation in N uptake in cereals. Plant and Soil 302, 317-327. DOI: 10.1007/s11104-007-9489-9

Wetterlind, J., Stenberg, B. & Söderström, M. 2008. The use of near infrared (NIR) spectroscopy to improve soil mapping at the farm scale. Precision Agriculture 9(1-2), 57-69. DOI: 10.1007/s11119-007-9051-z

Internationella konferenser och svenska rapporter


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning
Telefon: +4651167112, +46703663336
Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara