CV-sida

Johannes Albertsson

Johannes Albertsson

Presentation

Mitt arbete har under de senaste fem åren (2010-2015) varit inriktad på samspelet mellan ogräs och salix, en perenn bioenergi gröda. Målet med forskningen har varit att minska eller eliminera användningen av herbicider under etableringsfasen av denna gröda. Jag har bland annat undersökt olika salixkloners förmåga att konkurrera med ogräs och hur denna förmåga påverkas av att första årets skott klipps ner. Jag har också jämfört effektiviteten av kemiska och icke-kemiska ogräsbekämpningsmetoder, såsom radhacka kombinerat med skrappinnar och olika typer av täckgrödor. Forskningen har utförts i storskaliga fältförsök och i nära samarbete med lantbrukare och rådgivare.

Sedan den 1 juli 2015 har jag en heltidstjänst som post doktor i ett europeiskt projekt som heter Climate-CAFÉ. Mitt mål i detta projekt är att få fram ny kunskap från svenska långliggande försök gällande olika odlingssystems anpassningsförmåga till klimatförändringar. Jag kommer också att delta i olika workshops tillsammans med jordbrukare för att på detta sätt utforma innovativa odlingssystem som förhoppningsvis kommer att ha en stor anpassningsförmåga till de förväntade klimatförändringarna.

Undervisning

Odlingssystem
Grundläggande statistik

Bakgrund

MSc in Horticultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, 2008
PhD in Agriculture, Swedish University of Agricultural Sciences, 2014

Länkar


Publikationslista: