CV-sida

Jonas Victorsson

Jonas Victorsson

Presentation

Jag är intresserad av samhällsekologi, naturvårdsbiologi och sinnesekologi.

Undervisning

Jag undervisar på Vertebratzoologi. 7.5 hp BI1277

Tidigare undervisning:

Entomologi och Floristik

Writing Scientific Papers 5 HEC.

Ekologisk metodik MN2 (Uppsala University)

Ekologi MN1 (Uppsala University)

 

Forskning

FORSKNINGSANSLAG (HUVUDSÖKANDE OM EJ ANNAT ANGES)
Minskad fladdermusdödlighet med nya färger?

2016- Pågående. Tillsammans med Anders Ödeen och Olle Håstad. Finansiärer (1 034 tkr): Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Påverkansfaktorer för förekomst av insekter och fladdermöss på hög höjd.

2016- Pågående. Huvudsökande Johnny deJong. Finansiärer (1 369 tkr): Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Fångsteffekt av vedlevande insekter i lagringshögar av ädellövsgrot.

2016- Pågående. Huvudsökande Mats Jonsell. Finansiär (1 337 tkr): Energimyndigheten.

Funktionell diversitet och artbevarande i skog och jordbruksmark.

2015-16. Huvudsökande Erik Öckinger. Finansiär (483 tkr): Skogsfakulteten, SLU.

Landskapseffekter av stubbskörd, finns det tröskelvärden för vedlevande insekter?

2013-2015. Finansiär (1 924 tkr): Energimyndigheten.

Är lagringshögar av stubbar en ekologisk fälla för vedlevande insekter?

2012. Tillsammans med Mats Jonsell. Finansiärer (893 tkr): Energimyndigheten, NL-fakulteten, SLU.

Effekter av stubbskörd och stubbvältor på vedlevande insekter.

2009-11. Huvudsökande Mats Jonsell. Finansiärer (948 tkr) Energimyndigheten, TEMA stubbar.

 

Bakgrund

Filosofie doktor i Zooekologi vid Uppsala Universitet år 2009.

Handledning

Pågående. Masterarbete, Caroline Nilsson. Reducing bat mortality by reducing insect attraction to wind power plant obstruction lights.

2013/14 Masterarbete, Adam Ekholm. Biodiversity in woodland key habitats: effects of landscape and local habitat .

2013/14 Masterarbete, Markus Juuso. Saproxylic insects in roots of Norway spruce.

2012 Forskningspraktikant, Sanna Kangasniemi.

2009 Masterarbete (biträdande handledare), Malin Horwitz. Saproxylic Coleoptera on oak trees (Quercus spp.) in the county of Norrtälje: A study of macro and micro habitat, spatial ecology and species composition of saproxylic beetles.

 

Publikationer i urval

Hallqvist, J., and J. Victorsson. 2016. Rödlistad skalbagge i granstubbar: nya landskapsfynd av Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae). Red-listed beetle in clear-fell stumps of spruce: new records of Leptoplectus spinolae (Coleoptera: Staphylinidae). Entomologisk Tidskrift 137:99-104.

Håstad, O., J. Victorsson, and A. Ödeen. 2005. Differences in color vision make passerines less conspicuous in the eyes of their predators. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102:6391-6394.

Jonsell, M., H. Berglund, A. Caruso, J. Rudolphi, M. Svensson, A. Taylor, A. F. S. Taylor, G. Thor, and J. Victorsson. 2013. Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald. FaktaSkog. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Jonsell, M., A. Dahlberg, V. Johansson, J. Hjältén, and J. Victorsson. 2017. Stubbskörd och biologisk mångfald. Sidorna 66-71 i T. Persson, C. H. Palmér, and C. Lithell, redaktörer. Stubbskörd - hur påverkas klimat och miljö? Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Ols, C., J. Victorsson, and M. Jonsell. 2013. Saproxylic insect fauna in stumps on wet and dry soil: Implications for stump harvest. Forest Ecology and Management 290:15-21.

Ranlund, Å., J. Victorsson. Under revision. Predatory saproxylic beetles are more negatively affected by landscape stump extraction than lower trophic levels.

Taylor, A. R., and J. Victorsson. 2016. Short-term effects of stump harvesting on millipedes and centipedes on coniferous tree stumps. Forest Ecology and Management 371:67-74.

Victorsson, J. 1996. Regional differences in forest fire history and burning of clearcuts affect species composition of saproxylic beetles. MSc Thesis from Animal Ecology, Uppsala University, Uppsala.

Victorsson, J. 2001. Ecology of animals in ephemeral habitats. Introductory Essay no. 73 from Animal Ecology, Uppsala Universitet, Uppsala.

Victorsson, J. 2007. Colonization of substrate in saproxylic Coleoptera. PhLic theis from Animal Ecology, Uppsala University, Uppsala.

Victorsson, J. 2009. Community assembly and spatial ecology of saproxylic Coleoptera. PhD theis from Animal Ecology, Uppsala University, Uppsala.

Victorsson, J. 2012. Semi-field experiments investigating facilitation: arrival order decides the interrelationship between two saproxylic beetle species. Ecological Entomology 37:395-401.

Victorsson, J. 2015. Community assembly of saproxylic beetles in old-growth forest and recently burnt forest. Pages 27-50 in C. Stacks, editor. Beetles: Biodiversity, Ecology and Role in the Environment. Nova Science Publishers, New York.

Victorsson, J. 2015. Vacker översikt över skalbaggar. Entomologisk Tidskrift 136:119.

Victorsson, J. 2016. Landscape level effects of stump extraction, are there threshold effects for saproxylic insects? Final report for project 36068-1. Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Victorsson, J., and M. Jonsell. 2013. Ecological traps and habitat loss, stump extraction and its effects on saproxylic beetles. Forest Ecology and Management 290:22-29.

Victorsson, J., and M. Jonsell. 2013. Effects of stump extraction on saproxylic beetle diversity in Swedish clear-cuts. Insect Conservation and Diversity 6:483-493.

Victorsson, J., and M. Jonsell. 2013. Är lagringshögar av stubbar en ekologisk fälla för vedlevande insekter? Slutrapport för Energimyndighetens projekt 35272-1. Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Victorsson, J., and M. Jonsell. 2016. Overlooked subterranean saproxylic beetle diversity in clear-cut stumps and its implications for stump extraction. Forest Ecology and Management 371:59-66.

Victorsson, J., and L.-O. Wikars. 1996. Sound production and cannibalism in larvae of the pine-sawyer beetle Monochamus sutor L. (Coleoptera: Cerambycidae). Entomologisk Tidskrift 117:29-33.

Victorsson, J., L. O. Wikars, and S. Ås. 2015. The positive effects of prescribed burning of clear-cuts on saproxylic beetle diversity are short-lived and depend on forest-fire continuity. Pages 1-26 in C. Stacks, editor. Beetles: Biodiversity, Ecology and Role in the Environment Nova Science Publishers, New York.

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: 018-672331
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala