CV-sida

Jonathan Cope

Jonathan Cope
För mer information se den engelska versionen.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Växtekologi
Telefon: +4618672249, +46733135277
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala