CV-sida

Josef Dahlberg

Josef Dahlberg
Jag jobbar med att identifiera den bakteriella normalfloran som finns i juvret hos kor genom att analysera mjölken. Jag använder i huvudsak 16S gen-sekvensering men även flertalet andra metoder så som bakteriologisk odling, MALDI-TOF och ddPCR. Förutom att identifiera den bakteriella normalfloran så undersöker jag även hur den förändras i samband med en juverinflammation och vid en antibiotikabehandling.

Presentation

Forskningsintressen:

Mjölkens microbiota, normalflora mjölk, mastitmekanismer

Mål med min forskning:

Ökad förståelse om juverhälsa, uppkomst mekanismer för mastit

Forskningskompetens:

DNA sekvensering

Undervisning

Undervisar veterinärstudenter i kliniskt arbete framför allt med nötkreatur.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Hur förändras mjölkens microbiota i samband med mastit Josef Dahlberg (doktorand), Sigrid Agenäs
Hur förändras mjölkens microbiota i samband med antibiotikabehandling Josef Dahlberg (doktorand), Sigrid Agenäs 
Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Doktorand, Klinikveterinär vid Ambulatoriska kliniken; Ambulatoriska kliniken, gemensamt Doktorand, Klinikveterinär vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära och skötsel idisslare Doktorand, Klinikveterinär vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare
Telefon: 018-671686
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala