CV-sida

Josefine Jerlström

Josefine Jerlström
Jag är husdjursagronom med en masterexamen i animal science. Mitt doktorandprojekt är tvärvetenskapligt och handlar om att undersöka kopplingen mellan ekonomi och djurvälfärd vid slakt. Jag håller till både på SLU Skara och SLU Ultuna.

Presentation

Min bana inom djurvälfärd och slakt startade redan under studierna till husdjursagronom. Jag var på ett Sida-finansierat utbyte (Linnaeus-Palme) i Etiopien 2012 och studerade djurhanteringen på marknader och slakterier, vilket även blev ämnet för min kandidatuppsats. Efter det halkade jag in på ett slakteri och fick sätta det teoretiska på prov i de praktiska momenten. Det mynnade senare ut i masterarbetet om när dödstillfället inträffar vid slakt. Efter examen startade jag sedan mitt egna företag Slaktrådet där jag bl.a. ger rådgivning till slakterier och gör uppdrag åt företag.

På fritiden upprätthåller jag slakt- och styckningskunskaperna i jakten, som är mitt största intresse. Jag är viltmästare och har genom det fått en bred förståelse och kunskapsbas när det gäller viltförvaltning och viltvård.

Nu ser jag fram emot att doktorera inom mitt favoritämne och hoppas kunna bidra med ny forskning till slaktbranschen!

Bakgrund

Utbildning
Husdjursagronomexamen, SLU, 2014
MSc in Animal Science, SLU, 2014
Viltmästare, Svenska Jägareförbundet, 2018
Doktorand i djurvälfärd och ekonomi vid slakt, SLU, 2019-

Ett urval från cv
Ordförande Agronomförbundet, 2015-2016
Marknadsförare Naturvetarna, 2017-2019
Slaktrådet, eget företag, 2015- nu


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4618671393, +46761302913
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 7068
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala