CV-sida

Josefine Jerlström

Josefine Jerlström
Jag är husdjursagronom med en masterexamen i animal science. Mitt doktorandprojekt är tvärvetenskapligt och handlar om att undersöka kopplingen mellan ekonomi och djurvälfärd vid slakt. Jag är stationerad på SLU i Uppsala.

Presentation

Min bana inom djurvälfärd och slakt startade redan under studierna till husdjursagronom. Jag var på ett Sida-finansierat utbyte (Linnaeus-Palme) i Etiopien 2012 och studerade djurhanteringen på marknader och slakterier, vilket även blev ämnet för min kandidatuppsats. Efter det halkade jag in på ett slakteri och fick sätta det teoretiska på prov i de praktiska momenten. Det mynnade senare ut i masterarbetet om när dödstillfället inträffar vid slakt. Efter examen startade jag sedan mitt egna företag Slaktrådet där jag bl.a. ger rådgivning till slakterier och gör uppdrag åt företag.

På fritiden upprätthåller jag slakt- och styckningskunskaperna i jakten, som är mitt största intresse. Jag är viltmästare och har genom det fått en bred förståelse och kunskapsbas när det gäller viltförvaltning och viltvård. Jag föder även upp älghundar under prefixet Skallsångens kennel och är älghundsdomare. 

Förutom slakt och djurvälfärd är jag involverad i forskning för djurvälfärd och djurskydd kopplat till vilda djur. 

Bakgrund

Utbildning

Doktorand i djurvälfärd och ekonomi vid slakt (2019- nu)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

Viltmästare (2018)
Svenska Jägareförbundet

Husdjursagronom och MSc i Animal Science (2009-2014)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala

Ett urval från cv

Slaktkonsult, rådgivare, föreläsare, utbildare mm (2015- nu)
Slaktrådet, eget företag

Marknadsförare (2017-2019)
Naturvetarna

Ordförande Agronomförbundet (2015-2016)

Handledning

Master projects (30 ECTS), Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd, SLU:

Rathjen, Minna, 2023-2024. Djurvälfärd och djurskydd vid säljakt i Sverige : en kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på jaktmetoder och utfall. Animal scientist and agronomist

Carlsson, Julia, 2022. How does different production systems affect the welfare status of pigs from farm to abattoir? : developing and evaluating animal welfare protocols. Animal scientist and agronomist.

Johansson, Elin, 2022. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse. Animal Scientist and agronomist.

Mollbrink, Johanna, 2021. Utveckling och tillämpning av djurvälfärdsprotokoll vid slakt av grisar och nötkreatur. Veterinarian. 

Kristensen, Kristina, 2021. Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning. Veterinarian. 

Publikationer i urval

Jerlström J, Huang W, Ehlorsson C-J, Eriksson I, Reneby A and Comin A (2022) Stochastic partial budget analysis of strategies to reduce the prevalence of lung lesions in finishing pigs at slaughter. Front. Vet. Sci. 9:957975. doi: 10.3389/fvets.2022.957975

Jerlström J, Berg C, Karlsson A, Wallenbeck A, Hansson H. A formal model for assessing the economic impact of animal welfare improvements at bovine and porcine slaughter. Animal Welfare. 2022;31(3):361-371. doi:10.7120/09627286.31.4.004

Masteruppsats 2014

When and what determines the death of an animal? A study investigating the heart activity during slaughter of farm animals.

Kandidatuppsats 2012
Animal welfare in Ethiopia: Transport to and handling of cattle at markets in Addis Abeba and Ambo