CV-sida

Joseph Anderson

Joseph Anderson
Doktorand på Institutionen för vilt, fisk och miljö. Undersöker sambanden mellan föränderliga klövviltsamhällen och biologisk mångfald i svenska skogar.

Bakgrund

2019 - 2022; Ekolog och GIS analytiker - Svensk Naturvård AB, Sverige.

2017-2019; Forskningstekniker - Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet, Uppsala.

2016. Master i Biologi: Ekologi och naturvård, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala Universitet, Uppsala.

2012. Geography BSc., School of Geography, University of Birmingham, Birmingham, UK.

Handledning

Huvudhandledare:

Fredrik Widemo; Docent och Universitetslektor, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Biträdande handledare:

Anne-Maarit Hekkala; Docent och Forskare, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Länkar

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-3302-9366

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Joseph-Anderson

 


Publikationslista: