CV-sida

Julia Jansson

Julia Jansson

Forskning

Jag är doktorand i Molekylärekologi-gruppen. Vi studerar genetik och ekologi hos vilda djur med hjälp av molekylära metoder. Mitt fokus är på klövdjur och deras betesmönster. För att studera dem använder jag DNA som har lämnats i landskapet, som saliv på betade kvistar och i spillning. Resultaten ger svar på vem som betar vad och hur mycket i system med flera arter. Dessutom kan genetiska data användas för att uppskatta populationsstorlek, inavel, könsfördelning och släktskap. Med mitt arbete hoppas jag vidareutveckla icke-invasiva genetiska metoder för datainsamling för att minska behovet av att störa djur för att studera deras ekologi.

Mitt doktorandprojekt är ett samarbete mellan SLU och North Carolina State University (NCSU), USA, där jag tillbringar en del av min tid. Mina nuvarande projekt inkluderar:

  •  Browsing patterns in Yellowstone’s Northern range by barcoding of eDNA
  • An evaluation of ascertainment bias in cross-species amplification and development of SNPs for individual identification within nine cervids using a bovine assay
  • Estimating the population size of an isolated moose population combining two sources of non-invasively collected DNA
  • Browsing patterns of a Scandinavian ungulate community revealed by a non-invasive sampling

Bakgrund

Jag har en master i ekologi och en kandidatexamen i biologi från Institutionen för ekologi och miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Min masteruppsats gick ut på att använda SNP-data för att undersöka föräldraskap mellan flockar hos lejon och effekterna av markörtäthet på släktskapsskattningar.