CV-sida

Julia Darlison

Julia Darlison
Postdoktor

Presentation

Jag är främst involverad i projektet ”Nyttiga, smakrika och hälsobefrämjande nya veteprodukter”. I projektet undersöker vi näringsinnehåll, sensoriska och fysikaliska egenskaper hos vete och genetiken bakom egenskaperna för att kunna tillhandahålla växtförädlare med viktig information. Projektet ska också leda till att nya, goda och hälsobefrämjande veteprodukter ska kunna presenteras.

Tidigare i min forskning har jag varit involverade i projekt gällande samspelet mellan växter och mikroorganismer kopplat till livsmedelssäkerhet i hortikulturella produktionssystem.

Undervisning

Master-nivå
Microbial Horticulture

Bakgrund

MSc i trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp, 2014

PhD i trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp, 2020


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640-415375
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Publikationslista: