CV-sida

Kaisa Torppa

Kaisa Torppa
För mer information om Kaisa, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för ekologisk miljövård
Telefon: 018-673401
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala